Konkurss Uzņēmējdarbība

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2022”, ar mērķi godināt Limbažu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību un veicinot Limbažu novada uzņēmēju atpazīstamību.

Aicinām ikvienu līdz 19. septembrim izvirzīt atbilstošākos pretendentus nominācijām “Gada lauksaimnieks”, “Gada ražotājs”, “Gada jaunais uzņēmums”, “Gada ģimenes uzņēmums”, “Gada pakalpojumu sniedzējs”, “Gada darba devējs”, “Gada eksportētājs”, “Gada mājražotājs vai amatnieks”, “Gada tirgotājs”.

Savu vēlamo kandidātu aicinām pieteikt, aizpildot elektronisku anketu Limbažu novada pašvaldības un pašvaldības aģentūras LAUTA mājaslapās – www.limbazunovads.lv, www.lauta.lv vai drukāto anketu nogādāt Alojas, Limbažu vai Salacgrīvas apvienību pārvalžu pakalpojumu sniegšanas centros, vai nosūtot uz e-pastu lauta@limbazunovads.lv.

Konkursā var pretendēt tie uzņēmēji, kuru saimnieciskā darbība noris Limbažu novada administratīvajā teritorijā un, kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātāji.

Pretendentu atbilstību konkursa nolikumam izvērtēs vērtēšanas komisija un katrai nominācijai apbalvošanai izvirza ne vairāk kā vienu pretendentu.

Konkursa “Gada uzņēmums 2022” uzvarētāji tiks godināti svinīgā ceremonijā 8. oktobrī. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņems atzinības apliecinājumus un piemiņas balvu.

Elektroniski aizpildīt anketu iespējams šeit: ANKETA (google.com)