Kampaņa

Kā partneris šajā projektā starp 64 pašvaldībām ir arī Limbažu novads. Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas.Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Mācības projektā piedāvā arī Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu filiāle:

Neformālās izglītības programmas

(stundu skaits 80, līdzmaksājuma apjoms EUR 36.00)

 • Nozare: Būvniecība
  • Bruģa un laukakmeņu ieklāšanas pamati
  • Mūrēšanas darbi
  • Sausā būve
  • Flīzēšanas darbi
    
 • Nozare: Kokrūpniecība
  • Koksnes mehanizētā apstrāde
  • Galdniecības darbi

Profesionālās tālākizglītības programmas

 • Nozare: Kokrūpniecība
  • Profesionālā kvalifikācija(s): Būvizstrādājumu galdnieks
   Programmas stundu skaits: 960
   Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 157.3
    
 • Nozare: Būvniecība
  • Profesionālā kvalifikācija(s): Galdnieks
   Programmas stundu skaits: 640
   Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 102.96
  • Profesionālā kvalifikācija(s): Apdares darbu tehniķis
   Programmas stundu skaits: 960
   Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 139.7
  • Profesionālā kvalifikācija(s): Apmetējs
   Programmas stundu skaits: 640
   Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 91.44
  • Profesionālā kvalifikācija(s): Apdares darbu strādnieks
   Programmas stundu skaits: 640
   Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 91.44

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim.
Mācības pirmajā projekta posmā plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

Sīkāka informācija par projektu, tai skaitā par izglītības iestāžu piedāvājumu Cēsīs, Valmierā, pieejama vietnē: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Konsultācijas sniedz Vaira Ābele, Limbažu 3. vidusskolas 4. stāvā.

ES logo