Projekti, fondu aktualitātes
Līdz 28. jūnijam var pieteikties pieaugušo izglītības projektā

27. maijā tika atklāta ceturtā pieteikšanās kārta ESF atbalstītajā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Šogad programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām.
Pilnveidojušas piedāvājumu bija arī izglītības iestādes, kuras darbojas Limbažu novadā. Diemžēl no Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienības iesniegtajām programmām apstiprināta ir tikai 80 stundu neformālās izglītības programma “Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi”. Tajā galvenās tēmas ir: Mežizstrādes darba tehnoloģija, Koksnes mācība, Instrumenti un iekārtas, Darba aizsardzība. Minimālais skaits grupā - 10 cilvēki
Nav apstiprinātas arī visas Mācību centra Buts pieteiktās programmas. Piemēram, bija paredzēts ne tikai Limbažos, bet arī Viļķenē mācīt šūšanas prasmes 80 stundu programmā. Diemžēl šī programma nav apstiprināta. Patlaban gan Buts meklē iespējas piedāvāt limbažniekiem 480 stundu šuvēju programmu. Toties Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā būs 60 (bez priekšzināšanām) un 40 (ar priekšzināšanām) stundu programma ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL, kā arī 16 stundu programma „Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” un 24 stundu programma ”Auto un elektrokrāvēja operators”. Tagad ir svarīgi, lai interesenti pieteiktos savlaicīgi – tad pirmo reizi varētu nokomplektēt kādu mācību grupu arī Viļķenē.
Limbažos Buts īstenos 20 stundu programmu „Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas apkope un regulēšana (apkures iekārtas), kā arī „GOOGLE ADWORDS kampaņu organizēšana”, ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL” (ar / bez priekšzināšanām), ”Auto un elektrokrāvēja operators” u.c.
Vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv var iepazīties arī citu izglītības iestāžu mācību piedāvājumu Rīgā, Cēsīs, Valmierā un citviet.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu. Informācija par šo pakalpojumu ir pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā www.ikvd.gov.lv sadaļā Ārpus formālā izglītība - Profesionālās kompetences novērtēšana.
Atgādinu, ka projektā iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei – tā ir transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Tā kā pastāv risks, ka nenokomplektējas grupas, var pieteikties vairākās programmās dažādās izglītības iestādēs.
Ja nepieciešama konsultācija, lūgums zvanīt (t.nr.29181788) vai rakstīt vaira.abele@limbazi.lv.

ES fondu logotipu ansamblis ESF krasains copy


Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore Vaira Ābele