Tikšanās ar Liepupes pagasta iedzīvotājiem

Esat aicināti uz tikšanos 20.septembrī 18.00 Liepupes pamatskolā

Darba kārtībā:

  1. Informācija par Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu,
  2. Salacgrīvas apvienības pārvaldes informācija,
  3. Siltuma nodrošināšanas pakalpojuma organizēšana Liepupē,
  4. Informācija par pašvaldības iestāžu darbu.

Piedalās Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs, Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja,  Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādātāji, SIA “Seces koks” un SIA “Salacgrīvas ūdens” pārstāvji un pašvaldības iestāžu un nodaļu speciālisti.

Saziņai Mob.tālr. 29453653