foto

18. novembrī Limbažu kultūras namā orķestra mūzikas pavadībā un izklātu sarkano paklāju bija aicināti limbažnieki, novadnieki un viesi atzīmēt Latvijas Republikas proklamēšanas dienu svinīgā pasākumā Ar Latviju sirdī. Dienā, kad Latvijā pasniegti valsts mēroga ordeņi, aktieris un pasākumu vadītājs Andris Bulis izteica patiesu prieku būt klātesošam Limbažos, lai suminātu pašvaldības apbalvojuma saņēmējus kopā ar Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētāju Dagni Straubergu, Limbažu kultūras nama vadītāju Artu Zundi un pasākumu organizatori Elvīru Bāliņu.

Augstākais Limbažu novada apbalvojums Goda novadnieks piešķirts Limbažu mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles skolotājai Annai Spalviņai par ieguldīto darbu un laiku bērnu muzikālajā attīstībā, audzinot arvien jaunas zvaigznes Latvijas vārda nešanai pasaulē, un limbažniecei Regīnai Tamanei par ilggadēju ieguldījumu Ausekļa Limbažu teātra un laikraksta “Auseklis” darbībā.

Visiem Goda novadniekiem, tai skaitā Valtam Pūcem, kuram apbalvojums par atbalstu mūzikas festivālam “Sudraba kaija” pasniegts 17. novembrī Salacgrīvas kultūras centrā, sadarbībā ar Dzīvā sudraba muzeju  izgatavotas unikālas sudraba un zelta Limbažu novada ģerboņa nozīmītes. Nedaudz mazākas, sudraba nozīmītes Latvijas Valsts svētku sarīkojumos pasniegtas pieciem Gada cilvēkiem – Marijai Vītolai Limbažu pagastā, Ivetai Kupčai Salacgrīvā, Atim Apelim Salacgrīvas pagastā, Aletai Kalniņai Vidrižu pagastā un Mārītei Purmalei Viļķenes pagastā.

Apbalvojumu Atzinības raksts saņēma 10 limbažnieki - Ingus Evertovskis, Igo Ažuks un Baiba Almande “Par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darba pienākumu pildīšanu”, Ligita Zommere “Par ieguldījumu Limbažu novada iedzīvotāju veselības aprūpē”, Elita Roshofa, Ēriks Baltalksnis un Ilze Maksima “Par ilggadēju ieguldījumu Limbažu novada iedzīvotāju veselības aprūpē”, Inta Kalniņa “Par ilggadīgu ieguldījumu kultūras un sabiedriskajā dzīvē”, Aiga Briede “Par ieguldījumu Limbažu novada veiksmīgā darbībā un attīstībā” un Zenta Rozīte “Par ilggadēju ieguldījumu Limbažu pilsētas vides uzkopšanā”.

Pateicības raksts piešķirts Ivaram Rozītim “Par ieguldījumu Limbažu pilsētas vides uzkopšanā”, Marijai Nikolajevai un Birutai Zujevai “Par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darbu pienākumu pildīšanu”, Sanitai Mīkstajai un Andrim Elksnim “Par ieguldījumu Limbažu pilsētas vides uzlabošanā, atjaunojot namu Jūras ielā 13”, Sandrai Brikmanei “Par aktīvu darbu un pasākumu organizēšanu Limbažu pensionāru biedrībā” un Ilmāram Rozītim “Par ilggadēju ieguldījumu Limbažu pilsētas vides uzkopšanā”.

Svinīgo notikumu bagātināja latviešu pianista un komponista, starptautisko mūzikas konkursu laureāta Vestarda Šimkus koncerts un Limbažu kultūras nama sarūpētais svētku uzkodu galds pasākuma noslēgumā, kur tostu klātesošajiem pacilātā gaisotnē teica pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

foto5
foto6