Jaunieši
lir jaun

30.novembrī Limbažu Jauniešu centrā viesojās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Jaunatnes padomes, lai kopā ar Limbažu novada jaunatnes darbā iesaistītajiem un vadību diskutētu par jauniešu dzīvi Limbažu novadā. Pārstāvji informēja par aktualitātēm Izglītības un zinātnes ministrijā un Latvijas Jaunatnes padomē.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara Skrastiņa klātesošajiem pastāstīja par jaunatnes politikas vietu pašvaldības struktūrā, lielākajiem realizētajiem projektiem un pasākumiem, par jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu un nākotnes iecerēm, tai skaitā plānošanas dokumenta izstrādi. Savukārt jaunatnes darbinieks Renārs Peksis runāja par jauniešu digitālo kompetenču attīstīšanu un podkāsta studijas YouthCast izveidi.

Pārstāvji no IZM un LJP atzinīgi novērtēja Limbažu novada jaunatnes darbu, uzsverot, ka Limbažu novads jaunatnes politikas īstenošanā uz projektiem spēj lūkoties ilgtermiņā un stratēģiski un ar skatu uz lielāku mērķi.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore Renāte Mencendorfa pauž: “Darbs ar jaunatni ir nozīmīgs un tam jānotiek tuvāk jauniešu dzīves vietām. Svarīgi ir jaunatnes darbu nevērtēt kvantitatīvi, bet kvalitatīvi.” 

Sarunās piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķenģe, projektu koordinatore Renāte Mencendorfa, Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle Anna Norvele, Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sigita Upmale un vietniece Agnese Smalkā-France, priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks, Limbažu novada jaunatnes lietu speciālisti un jaunieši.