Projektu jaunumi
juras svetki

Jūnija beigās ir uzsākušies Limbažu pilsētas Jūras ielas pārbūves darbi. Limbažu pilsētai šis ir nozīmīgs solis uz attīstītu un sakārtotu pilsētvidi. Ministru kabinets šī gada 31. maija sēdē apstiprināja rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, kura ietvaros tika piešķirts finansējums Limbažu novada pašvaldības investīciju projektam “Jūras ielas pārbūve Limbažos”. Aptuveni 633 metru garās Jūras ielas pārbūvi plānots pabeigt gada laikā, neskaitot laiku, kad tehnoloģiskos būvdarbus nebūs iespējams veikt. Papildus tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, tiks veikti arī ūdens un kanalizācijas tīklu remonta darbi un izbūvēts apgaismojums.

Šobrīd pārbūves darbi iesāksies posmā no Sporta ielas līdz Ezera ielai. Sākotnēji ir plānots sākt ar asfaltbetona norakšanu, apakšzemes komunikācijas un ūdensvada izbūvi. Iedzīvotāji tiks informēti par ūdens traucējumiem.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks norāda, ka Jūras ielas pārbūve ir ļoti nozīmīgs solis uz sakārtotu un attīstītu dzīvi pilsētā.

 

Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 453 512,50 EUR.

Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir 12 mēneši.

Būvdarbus objektā veiks: SIA “Limbažu ceļi”

Būvdarbu būvuzraudzību veiks: SIA “Somniar”

Projektētāji un autoruzraugi: SIA “BM-projekts”