Latvija Limbaži 800 Sadraudzība
anklam

No 2023. gada 6. līdz 8. oktobrim Limbažu delegācija devās uz Vāciju, lai piektdien piedalītos mūsu sadraudzības pilsētas Hanzas pilsētas Anklamas 19. gadskārtējā pieņemšanā. Anklamas ikgadējā pieņemšana ir gada svinīgākais pasākums, kurā piedalās 320 uzaicinātie viesi no politikas, uzņēmējdarbības, kultūras, sporta, kā arī četrām sadraudzības pilsētām. Tiek godināts gada uzņēmums, kā arī dažādu iedzīvotāju īpašie nopelni, kuri saņem pateicības rakstu.

Limbažu domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, savā svinīgajā uzrunā uzsvēra, cik svarīga ir starptautiskā draudzība šajos nemierīgajos laikos. Runa bija par abu Hanzas pilsētu tradīcijām, tautu draudzību un kultūras apmaiņu. Vairākas reizes viņu pārtrauca ilgstoši aplausi. Kā dāvanu delegācija atveda klasisku Latvijas rupjmaizi no uzņēmuma "Lielezers", kas simbolizē spēku un veselību, kā arī bildi, kurā attēlota abu sadraudzības pilsētu karte.

Sestdiena bija veltīta pieredzes apmaiņai. Ārvalstu delegācijas apmeklēja jaunuzcelto peldbaseinu un uzzināja sīkāku informāciju par projekta plānošanu, būvniecības pasākumiem attiecībā uz energoefektivitāti un izmantošanu. Turpinājām ar ekskursiju uz centrāla katlu māju, kas ir modernizēta un tuvākajā laikā tiks pilnībā darbināta, izmantojot vietējā ražojuma biogāzi.

Vidusskolā notika diskusijas par plānoto angļu valodu apgūstošo skolēnu apmaiņu, tika apspriestas idejas par to, kādi kopīgi projekti varētu notikt un kādas kopīgas aktivitātes, kas palīdzētu skolēniem praktizēt svešvalodu, varētu īstenot bez lieliem finansiāliem izdevumiem.

Pēc tam sekoja teātra apmeklējums, kas atšķirībā no Limbažu amatierteātra ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā darbojas 200 darbinieki. Teātrim piederošajās darbnīcās strādā arī šuvēji, galdnieki, dizaineri, biroja darbinieki utt. Teātra festivālu Spēlesprieks turpmāk varētu apmeklēt mūsu partnerpilsētas teātris un ir izveidoti sākotnējie kontakti partnerības projektiem.

Anklamieši, kas 800 gadu jubilejā apmeklēja mūsu pilsētas svētkus ar oficiālu delegāciju un lielu kultūras grupu, ir palīdzējuši padziļināt starptautisko draudzību un pavēra mums turpmākas iespējas paplašināt sadarbību un apmaiņu.