ALDA p/a Alda aktivitātes
alda1

Limbažu Dūņezera A krastā, līcītī netālu no Krasta ielas, veikta pontonu laipas novietošana. Uzstādītas 33 x 1,2 m un 10 x 2,3 m pontonu platformas ar koka dēļu virsmu. Šo vietu iecienījuši vietējie makšķernieki. Ezera krasti ir purvaini, krūmiem un niedrēm aizauguši, ar peldošām slīkšņām. Tā dēļ pieeja ezeram ir stipri apgrūtināta. Makšķernieki veido savas pieejas ezeram, izvietojot vecas auto riepas, mēbeļu plāksnes, tādējādi piesārņojot ezera krastu.

Laipas novietošanas darbi veikti Limbažu novada pašvaldības sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “ALDA” īstenotā biedrības "Vidzemes lauku partnerība “Brasla” atbalstītā un Lauku atbalsta dienesta administrētā projektā “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”. Pagājušajā gadā SIA “7 A.M” veica paskaidrojuma raksta izstrādi lapas novietošanai, bet pašus būvdarbus šajās dienās veica SIA “Pontoni.lv”.

Projekta mērķis ir nodrošināt makšķerēšanas un putnu vērošanas vietu Dūņezerā, kā arī veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas apkārtnes iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 13076,23 EUR, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 4530,74 EUR un Limbažu novada pašvaldības finansējums 8545,49 EUR.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Autors: Beāte Kožina