Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes DECEMBRĪ

  • OTRDIEN 11.decembrī plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde
  • OTRDIEN 12.decembrī plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
  • TREŠDIEN 13.decembrīplkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.
  • OTRDIEN ...decembrī plkst.15:00 Apvienotā komitejas sēde*
  • CETURTDIEN 21.decembrīplkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

Darba kārtība:

Darba kārtība:

Darba kārtība:

 

Darba kārtība:

*tiek sasaukta pēc vajadzības