Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes Jūnijā

  • OTRDIEN 6. un 20.jūnijā plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde
  • OTRDIEN 13.jūnijā plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
  • TREŠDIEN 14.jūnijā plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.
  • PIEKTDIEN __.jūnijā plkst.9.00 Apvienotā komiteju sēde* (tiek sasauktas pēc nepieciešamības)* 
  • CETURTDIEN 22.jūnijā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

..

..

 

..

..

Darba kārtība: