Limbažu novads Zīmols
novadsir1

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs 5.augusta pieņemšanā prezentēja jaunizstrādāto Limbažu novada zīmolu uzņēmējiem, goda novadniekiem un domes deputātiem. Tūlīt pēc tam jaunā Limbažu novada identitāte, jeb zīmols tika publicēts pašvaldības sociālajos tīklos ar aicinājumu ikvienam paust savu viedokli par to.

Lai skaidrotu zīmola tapšanas nepieciešamību un tā izstrādes gaitu esam sagatavojuši vizuālās identitātes izstrādes prezentāciju un video ierakstu no 28.jūlija Limbažu novada domes sēdes. Zīmola izstrādātāji no Reflect Studio šīs sēdes laikā deputātiem un domes sēdes YouTube tiešraides skatītājiem atrādīja izstrādāto jauno novada identitāti. Jauno Limbažu novada zīmolu izstrādāja Reflect Studio, kura tika izvēlēta pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas.

Jauns novada zīmols, jeb identitāte ir nepieciešamība, jo Limbažu novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība, kurā apvienoti iepriekšējie Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadi. Ar zīmolu vēlamies panākt, ka asociējam sevi ar novadu un vērtībām.

Pamats izstrādes procesam ir novada stratēģiskie mērķi, kura pamatā cilvēks un tā labklājība ir prioritāte. Pētot novada stratēģiskos mērķus un prioritātes, secinājumi ir trīs:

Limbažu novads IR:

  • vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais, novads ar plašu piejūras teritoriju;
  • novads ar apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem;
  • novads kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi.

Jaunveidotā Zīmola koncepts - mājīga un kultivējoša vide cilvēkiem, uzņēmējiem, pasākumiem un panākumiem.

Zīmola izstrādes laikā Pēc Reflect Studio veica iedzīvotāju aptaujas, pēc kuru rezultātiem  izkristalizējās secinājumi, ka dabas, kultūras un izklaides piedāvājums ir aktuāls tiem, kam rūp ģimeniskas vērtības un kas vēlas savas mājas veidot drošā un attīstītā vidē. Aptaujas rezultāti iezīmē sabiedrības domas par to, ka novadam vajadzētu vairāk koncentrēties uz mūsdienām, turot seno tuvā klātbūtnē. Neaizmirst par saknēm, bet tomēr iet uz priekšu.

Jaunais zīmols kultivē veselīgu un sakārtotu dzīves vidi un ilgtspējīgu attīstību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Lai balanss novadā ir starp darbu un atpūtu, balanss starp pilsētas un lauku teritorijas dzīves ritmu, vēsturi un tradīcijām. Novadā katrs var atrast gan aktīvu darba ritmu, gan miera ostu, izglītības un sevis pilnveidošanas iespējas.

Limbažu novads IR draudzīgs, atvērts, stabils, patstāvīgs, ietverošs, zinošs, laikam līdzi ejošs.

Zīmola izstrādes procesa laikā tika radīti trīs radošie virzieni, skices un materiāli, kas caur dažādām pieejām (ilustrācijām, ikonām, fotogrāfijām) stāsta par zīmola vērtībām. No šiem virzieniem tika izraudzīts labākais un apvienots, radot variantu, kuru prezentēt sabiedrībai kā iespējamo zīmolu tanī skaitā vizuālo risinājumu.

Limbažu novads IR! 

Šis sauklis ļauj zīmolam caur dažādām variācijām stāstīt par to, kas mēs ESAM šodien, te un tagad.

Limbažu novads IR mājīgs, IR uzņēmīgs, IR ģimenisks, IR spējīgs aizraut, IR saticīgs. Mēs, Limbažu novada iedzīvotāji un uzņēmēji, esam darbīgi. Novadā IR daba un tūrisma iespējas, novadā IR plaša piejūras teritorija, kas ir ļoti liela vērtība. Novada vērtība IR sudraba muzejs un ne tikai tas. Novadā IR iespēja veidot savas ģimenes saknes. Novadā IR radoši, uzņēmīgi cilvēki. Novadā IR sena vēsture un tradīcija.

Mums IR ļoti daudz par ko lepoties Limbažu novadā, tāpēc Limbažu novads IR!

Jūsu domas ir svarīgas! Paldies par jau izteikto viedokli!

Lai vēl plašāk skaidrotu izstrādāto identitāti ir plānota attālināta zīmola izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem. Saiti uz sanāksmi publicēsim novada facebook kontā!

 

 

Sabiedriskās attiecības

komunikacija [at] limbazunovads.lv