Limbažu novada pašvaldība iesaistīsies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (SAM 8.4.1.), kas uzsākts šā gada janvāri. To īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, un kā sadarbības partneri projektā ir pašvaldības, izglītības iestādes un NVA. Tas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim, un tā kopējais attiecināmais finansējums ir 25 353 413 EUR. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darba spēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Pieaugušajiem (vecumā no 25 gadiem) būs iespēja apgūt neformālās izglītības programmas, mācīties profesionālās pilnveides kursos vai iesaistīties tālākizglītībā, tai skaitā , iegūstot valsts atzītu kvalifikācijas dokumentu pēc eksāmena nokārtošanas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtajām profesionālajām kompetencēm. NVA Limbažu filiālē nepieciešamības gadījumā varēs saņemt karjeras konsultanta pakalpojumus. Mācības nenotiks darba laikā, un 90% no programmu izmaksām būs Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 10 % - segs vai nu pats nodarbinātais, vai darba devējs. Ja interesentam ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācības tiks apmaksātas pilnā apmērā.

Janvārī tika apzinātas novada vajadzības strādājošo profesionālajā pilnveidē. Paldies visiem uzņēmējiem, kuri atsaucās lūgumam sniegt par to priekšlikumus. Apmācības strādājošajiem nepieciešamas gan būvniecībā, lauksaimniecībā, gan veselības un aprūpes jomā, gan administrēšanā, tūrismā, gan citviet.

VIAA plāns SAM 8.4.1. īstenošanā paredz, ka līdz martam notiek mācību piedāvājuma saskaņošana, līdz jūlijam izglītības iestādes piesakās programmu īstenošanai, bet jūlijā - augustā nodarbinātās personas piesakās apmācībām.

Informācija par projektu ir VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, aktualitātes būs atspoguļotas arī novada mājas lapā www.limbazi.lv sadaļā “Pieaugušo izglītība”.