Projekti
drons21

Limbažu novadā ir vairāk nekā 10 ezeri un divas upes, kurās ir ieviesta licencētā makšķerēšana. To uzraudzībā iesaistīti gan ezeru un upju apsaimniekotāji, gan patstāvīgi piedalās arī Limbažu novada pašvaldības policija.

Viens no Limbažu novada pašvaldības uzdevumiem ir licencētās makšķerēšanas organizēšana, kā arī zivju resursu aizsardzības pasākumu organizēšana un nodrošināšana, tai skaitā maluzvejniecības samazināšana novada ūdenstilpēs. Šo uzdevumu veikšanai pašvaldība sadarbojas ar Limbažu novada pašvaldības policiju, pašvaldības aģentūru "ALDA", biedrību "Svētupes aizsardzības biedrība", makšķernieku biedrību "Ūdensroze", biedrību “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”” u.c. biedrībām, kā arī ar valsts iestādēm - Valsts vides dienesta inspektoriem, iesaistot sabiedriskos inspektorus.

Lai nodrošinātu efektīvu zivju sugu aizsardzību, nepieciešams izmantot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas, pilnveidot un paplašināt zivju resursu aizsardzības pasākumu iespējas. Īstenojot projektu “Zivju resursu aizsardzība Limbažu novadā, 3. kārta”, Nr. 22-00-S0ZF03-000026 pašvaldība p/a “ALDA” un Limbažu novada pašvaldības policijas darbības efektivitātes paaugstināšanai ir iegādājusies bezpilota gaisa kuģi (drons) ar termālo, vizuālo kameru un video kontrolieri.

Projekta rezultātā tiks nodrošinātas p/a “ALDA” un Limbažu novada pašvaldības policijas mobilitātes un attālas novērošanas iespējas, tādējādi ierobežojot potenciālo pārkāpumu iespējas, kā arī gūstot vērtīgu informāciju par ūdenstilpju stāvokli.

Projekta kopējās izmaksas 5941,10 EUR, no kuriem Valsts zivju fonda finansējums 4500 EUR.