Limbažu novads
kalendars

Limbažu novada pašvaldība, sadarbībā ar Limbažu novada bērnu un jauniešu darbu izstādes “Limbaži bērnu acīm” idejas autori Zani Skrastiņu, ir izveidojusi Limbažu novada kalendāru 2024.gadam “Limbažu novads bērnu zīmējumos”.

Paldies konkursa “Limbaži bērnu acīm” dalībniekiem! Kalendārā iekļauto darbu autori ir: Enija Tauriņa, Rasa Miķelsone, Marta Ozola, Lāsma Tauriņa, Dārta Tralmaka, Kate Cirša, Estere Ķilpe, Aleksandra Ivanova, Lauma Blinkena, Viktorija Dzene, Kate Upmale, Rūdolfs Kaurāts, Amēlija Baumane, Ernests Rudzītis, Līva Rulle Zaļenkova, Ernests Bērziņš, Laura Barkovska, Vineta Ceriņa, Satija Roze, Ance Pavloviča, Francis Vilemsons, Samanta Pētersone, Elizabete Skaidrīte Tīmane, Ksenija Lapsiņa, Ksenija Muraško, Emīlija Lubava, Madara Ozola, Vils Fjodorovs, Jānis Krasovskis, Karlīne Šņore, Braiens Šņore.

Paldies skolotājām: Ausmai Miķelsonei, Zanei Skrastiņai, Līgai Turkai, Evai Keišai, Ivetai Rozenbergai, Evai Stāverei, Ilvai Zvirgzdiņai, Antrai Fridvaldei un Egitai Repelei.

Kalendāra tirāža ir 3000 kalendāri un pirmie to, kā dāvanu, Valsts svētkos, saņēma nomināciju “GODA NOVADNIEKS”, “GADA CILVĒKS”, ATZINĪBAS RAKSTU un Pateicību saņēmēji. Pašvaldība dāvās kalendāru sadarbības partneriem, draugiem un atbalstītājiem. Par maksu kalendāru var iegādāties Limbažu un Salacgrīvas tūrisma informācijas centros, kā arī izstāžu zālē – veikalā “Radīts piejūrā”, tā cena 4 euro.