23 uznem

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2023”, ar mērķi godināt Limbažu novada uzņēmējus vai uzņēmumus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot Limbažu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizējot labās uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Aicinām ikvienu līdz 2023. gada 1. novembrim izvirzīt atbilstošākos pretendentus nominācijām “Gada jaunais uzņēmums”, “Gada ražotājs”, “Gada lauksaimnieks”, “Gada tūrisma produkts”, “Gada pakalpojumu sniedzējs”, “Gada darba devējs”, “Gada eksporta produkts”, “Gada mājražotājs/ amatnieks”, “Gada tirgotājs”, “Gada inovācija”. Konkursā var izvirzīt uzņēmējus un uzņēmumus, kuru saimnieciskā darbība noris Limbažu novada administratīvajā teritorijā un, kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātāji. To atbilstību konkursa nolikumam izvērtēs un apbalvošanai noteiks vērtēšanas komisija. Konkursa “Gada uzņēmums 2023” uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā decembrī. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņems atzinības apliecinājumus un piemiņas balvu.

Savu vēlamo kandidātu aicinām pieteikt, aizpildot elektronisko anketu Limbažu novada pašvaldības www.limbazunovads.lv un pašvaldības aģentūras LAUTA www.lauta.lv mājaslapās – vai izdrukāto anketu nogādāt Alojas, Limbažu vai Salacgrīvas apvienību pārvalžu pakalpojumu sniegšanas centros, vai nosūtot uz e-pastu lauta@limbazunovads.lv. Papildus informācija par konkursu rakstot uz e-pastu: ivars.birzgalis@limbazunovads.lv .

Konkursa nolikums: https://ej.uz/GadaUznemums2023
Anketa izdrukai: https://ej.uz/GadaUznemums2023Anketa
E- anketa: https://ej.uz/GadaUznemums2023eAnketa