Limbažu novads
projek2

Līdz š.g. 9.jūnijam pašvaldība izsludināja pieteikumu iesniegšanu līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pieejamais pašvaldības finansējums  -  20000 EUR.

Limbažu novada pašvaldība kopā saņēma 19 pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. Tos izvērtēja komisija, kurā piedalījās Attīstības un projektu nodaļas attīstības un projektu koordinatore Jana Mošura, Juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Jana Lāce, Attīstības un projektu nodaļas būvprojektu vadītājs Bruno Veide.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, Limbažu novada dome 27.jūlija domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt:

  • Viendzīvokļa dzīvojamo māju Liepu ielā 4, Salacgrīvā – 3777,46 EUR
  • Viendzīvokļa dzīvojamo māju Smilšu ielā 64, Salacgrīvā – 3982,62 EUR
  • Daudzdzīvokļa dzīvojamo māju Pērnavas ielā 20-5, Salacgrīvā - 2608,56 EUR
  • Dzīvojamo māju Pasta ielā 6, Limbažos – 2756,93 EUR
  • Dzīvojamo māju Ciema ielā 33, Limbažos – 1000 EUR
  • Dzīvojamo māju Robežu ielā 21, Limbažos – 1613,49 EUR
  • Dzīvojamo māju Parka ielā 21, Alojā – 3069,06 EUR
  • Dzīvojamo māju Kr. Barona ielā 10, Limbažos – 1191,87 EUR