Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji 2020.gadā

Sākot ar 2010. gadu Limbažu novadā ir izveidojusies tradīcija Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos pasniegt Limbažu novada pašvaldības apbalvojumus GODA NOVADNIEKS, GADA CILVĒKS, ATZINĪBAS RAKSTS un PATEICĪBAS RAKSTS. Apbalvojumi tiek pasniegti, lai godinātu iedzīvotāju ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī nopelnus citās Limbažu novadam nozīmīgās darbības jomās.

Šajā gadā augstāko apbalvojumu GODA NOVADNIEKS saņems trīs novada iedzīvotāji – Ilgarts Āboltiņš, Lāsma Bome un Diāna Zaļupe. Apbalvojumu GADA CILVĒKS saņems Jānis Remess (Limbažu pilsētā) un Guna Preimane (Vidrižu pagastā), ATZINĪBAS RAKSTU saņems 27 novadnieki vai uzņēmumi un biedrības, bet apbalvojumu PATEICĪBAS RAKSTS saņems 37 novadnieki.

Ņemot vērā valdības lēmumu, kas paredz, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī būs izsludināta ārkārtējā situācija, novembrī plānotie valsts svētku pasākumi ir atcelti. Apbalvojumi tiks pasniegti tiklīdz uzlabosies situācija attiecībā uz Covid-19 izplatību Latvijā un būs atļauta iedzīvotāju pulcēšanās.

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “GODA NOVADNIEKS” saņēmēji

Ilgarts Āboltiņš

Ārsts, ‘’Āboltiņa I. ģimenes ārsta prakse’’

Par mūža ieguldījumu un godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē un stiprināšanā Limbažu novadā

Lāsma Bome

SIA “N.Bomja maiznīca “Lielezers””

Par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības vides veidošanā,  Limbažu novada atpazīstamības veicināšanu un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu

Diāna Zaļupe

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore

Par ieguldījumu sporta nozares attīstībā Limbažu novadā, Limbažu novada atpazīstamības veicināšanu un aktīvu sabiedrisko darbu

Limbaži copyLIMBAŽU PILSĒTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “GADA CILVĒKS Limbažu pilsētā” saņēmējs

Jānis Remess

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “ALDA” direktors

Par pašaizliedzīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu vides izglītībā, saglabāšanā, ezeru un upju apsaimniekošanā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Ilga Bērziņa

Limbažu novada sociālā dienesta vadītāja

Par ieguldījumu sociālās jomas attīstībā un stiprināšanā Limbažu novadā

Vija Jirgensone

Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas izglītības darba speciāliste

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Limbažu novadā

Velga Kalēja

Limbažu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Par pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu un ieguldījumu izglītības nozares attīstībā

Gunta Lāce

Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore

Par nozīmīgu ieguldījumu Limbažu Valsts ģimnāzijas veidošanā, stiprināšanā un attīstībā

Ineta Zariņa

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietniece

Par nozīmīgu ieguldījumu Limbažu Valsts ģimnāzijas veidošanā, stiprināšanā un attīstībā

SIA “FS SERVISS”

Par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un labklājības veicināšanā Limbažu novadā

SIA “I&L Reklāmdruka”

Par aktīvu, atbildīgu,  inovatīvu darbošanos un ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji
SIA “Limbažu mērniecības birojs”

Par ieguldījumu Limbažu novada zemju uzmērīšanā, sakārtotībā un uzņēmējdarbības attīstībā

Indra Ābele

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāja

Par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, mācot sākumskola skolēnus, vadot teātra pulciņu un organizējot ārpusskolas aktivitātes

Māra Azaucka

Limbažu Valsts ģimnāzijas apkopēja

Par atsaucību un godprātīgu darba pienākumu veikšanu

Dainis Krūms

Bijušais sporta skolotājs (Limbažu 1.vidusskola, Limbažu novada ģimnāzija)

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu sporta jomas attīstībā Limbažu pilsētā un novadā

Adriana Bogdanova

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas Smaiļošanas un kanoe airēšanas trenere

Par ieguldījumu sportistu trenēšanā un atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām

Sandra Našeniece

Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas priekšsēdētāja

Par brīvprātīgo darbu un palīdzību grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem

Ģirts Vilciņš

SIA “METRUM” sertificēts  mērnieks, Ausekļa Limbažu teātra aktieris, Limbažu novada domes deputāts

Par atsaucību, aktīvu sabiedrisko darbu un iesaistīšanos nodibinājuma “Limbažu fonds” labdarības pasākumos

Kristīne Klaumane

Limbažu pensionāru biedrības valdes locekle

Par atsaucību, godprātīgu kasieres pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos Limbažu pensionāru biedrības pasākumos

Aija Rozīte

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja Limbažu klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas konsultante

Par atsaucību, ilggadēju un profesionālu darba pienākumu veikšanu

Liene Legzdiņa

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja Limbažu klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas konsultante

Par atsaucību, ilggadēju un profesionālu darba pienākumu veikšanu

Aigars Bērziņš

Bijušais Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs

Par ieguldījumu Limbažu pilsētas teritorijas apsaimniekošanā

Evita Daugule

SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” direktore, sporta darba organizatore

Par ieguldījumu veselības veicināšanas pasākumu organizēšanā

Anita Krūzkope

Valsts ieņēmumu dienesta Klientu apkalpošanas daļas 9.nodaļas galvenā nodokļu inspektore

Par atsaucību un profesionālu klientu apkalpošanu

Ravita Gerķe

Valsts ieņēmumu dienesta Klientu apkalpošanas daļas 9.nodaļas galvenā nodokļu inspektore

Par atsaucību un profesionālu klientu apkalpošanu

Kafejnīca – konditoreja “Parka Kafe”

Par ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā un uzņēmējdarbības attīstībā

Biedrība “9 ARODI”

Par profesionālo meistarību un ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā

KATVARU PAGASTĀ
Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Ilze Elste

Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle” vadītāja

Par profesionālu un godprātīgu darbu, un ieguldījumu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

Modris Vārsbergs

Limbažu novada speciālās pamatskolas saimniecības pārzinis

Par godprātīgu darbu un ieguldījumu Limbažu novada speciālās pamatskolas vides uzlabošanā un sakārtošanā

Inese Lancere

Limbažu novada speciālās pamatskolas pedagoģe

Par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu skolēnu izglītošanā

Solvita Ādamsone

Limbažu novada speciālās pamatskolas pedagoģe

Par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu skolēnu izglītošanā

Mairita Vītoliņa

Limbažu novada speciālās pamatskolas pedagoģe

Par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu skolēnu izglītošanā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Laima Bernšteina

Limbažu novada speciālās pamatskolas bibliotekāre

Par atsaucību un atbalstu skolēnu izglītošanā un skolas aktivitāšu organizēšanā

LIMBAŽU PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji
SIA “VIT BŪVE”

Par ieguldīto darbu uzņēmējdarbības attīstībā un labklājības veicināšanā Limbažu novadā

Vēsma Buka

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja

Par radošumu un ilggadēju ieguldījumu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā

Ansis Brasliņš

Lādezera pamatskolas tehniskais darbinieks, gleznošanas nodarbību vadītājs “Lādes Vītolos”

Par aktīvu sabiedrisko darbu un radošo nodarbību organizēšanu

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Guntars Jenerts

Limbažu pagasta pārvaldes strādnieks

Par atsaucību, atbildīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu

Ingrīda Bušmane

Par Lādezera ciemata teritorijas sakopšanu un apsaimniekošanu, ilggadīgu lauksaimniecisko darbību un aktīvu piedalīšanos Limbažu pagasta pasākumos

Elmārs Bušmanis

Par Lādezera ciemata teritorijas sakopšanu un apsaimniekošanu, ilggadīgu lauksaimniecisko darbību un aktīvu piedalīšanos Limbažu pagasta pasākumos

Anita Pacere-Padane

Lādezera pamatskolas direktore vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja

Par ieguldījumu Lādezera pamatskolas skolēnu izglītošanā un Limbažu pagasta pasākumu organizēšanā un vadīšanā

Ināra Kreitūze

Lādezera pamatskolas skolotāja

Par ieguldījumu Lādezera pamatskolas skolēnu izglītošanā, daudzveidīga mācību procesa organizēšanu, spēcinot skolēnu izpratni par savas valsts vēsturi, veidojot piederības sajūtu savai valstij, novadam, pagastam

Liene Rozenberga

Lādezera pamatskolas Jaunsardzes vadītāja

Par Lādezera pamatskolas skolēnu pilsoniskās līdzdalības un atbildības sekmēšanu, aktīvu un radošu iesaistīšanos skolas un Limbažu pagasta svētku sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā

Dainis Grinbergs

Lādezera pamatskolas skolēnu autobusa šoferis

Par atsaucību, ilgstošu, apzinīgu savu tiešo darba pienākumu veikšanu

PĀLES PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Z/S “SEGRUMI”

Par ilgtspējīgu un sekmīgu uzņēmējdarbību laukos, nozīmīgu ieguldījumu Limbažu novada un Pāles pagasta lauksaimniecības nozares attīstībā

Gita Kārnupe

Pāles pagasta pārvaldes vadītāja

Par ilggadēju, radošu un organizatorisku ieguldījumu Pāles pagasta iedzīvotājiem nozīmīgu projektu īstenošanā, vides un kultūras infrastruktūras attīstībā

SKULTES PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Ilona Lece

Z/S "Paparžkalni"

Par iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs Skultes pagastā un Limbažu novadā

Andrejs Babrāns

SIA “Dakstiņu jumti”

Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbu

Ingrīda Žagata

Keramikas darbnīca "Cepļi"

Par radošu, aktīvu darbu un ieguldījumu tūrisma nozares attīstībā Limbažu novadā

Ivars Keviešens

SIA “RIKK”

Par iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs Skultes pagastā un Limbažu novadā

Tija Martinsone

Par iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs Skultes pagastā un Limbažu novadā

Liliāna Cvetkova

Par iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs Skultes pagastā un Limbažu novadā

Luiza Kurzemniece

Par iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs Skultes pagastā un Limbažu novadā

UMURGAS PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Indra Vārsberga

Umurgas pamatskolas pedagoģe

Par aktīvu, radošu pedagoģisko darbu un Umurgas pamatskolas popularizēšanu, iegūstot skolai titulu “Labākā satiksmes drošības skola”

Sanita Krūmiņa

Umurgas pamatskolas pedagoģe

Par daudzveidīgu, profesionālu pedagoģisko darbu, ieguldījumu skolas attīstībā un inovatīvu, radošu pieeju skolēnu izglītošanā

Vēsma Ungure

Umurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības metodiķe

Par ilggadīgu, mērķtiecīgu metodiskā darba vadīšanu un organizēšanu, kā arī atsaucību un radošumu vadot pasākumus

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Lilita Saleniece

Umurgas pamatskolas apkopēja

Par atbildīgu darbu veicot darba pienākumus un atbalstu Umurgas pamatskolas sakopšanā, dekorēšanā un labiekārtošanā

Vidriži copyVIDRIŽU PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “GADA CILVĒKS Vidrižu pagastā” saņēmēja

Guna Preimane

SAL organizācijas nodibinājuma “Limbažu fonds” dibinātāja

Par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Vidrižu pagastā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Līga Raudiņa

Limbažu novada sociālā dienesta sociālā darbiniece

Par aktivitāti un ieguldījumu Vidrižu pagasta teritorijas labiekārtošanā, apzaļumošanā un  pasākumu organizēšanā

Radošā darbnīca “Celle”

Par ieguldījumu radošo nodarbību organizēšanā Vidrižu pagastā

Z/S “Larsi”

Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Vidrižu pagastā

Sulas spiestuve “Sulnīca”

Par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Vidrižu pagastā

Rudīte Fenska

Vidrižu pamatskolas pavāre

Par mūža ieguldījumu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu Vidrižu pamatskolā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Līga Zeltiņa

Vidrižu pamatskolas lietvede

Par apzinīgu lietvedes darba organizēšanu Vidrižu pamatskolā un atbalstu pasākumu organizēšanā

Aija Felkere

Vidrižu pamatskolas apkopēja – dežurante

Par apzinīgu darba pienākumu veikšanu, atbalstu Vidrižu pamatskolas telpu iekārtošanā un estētiskā izskata uzturēšanā

Laura Zamze

Par ieguldījumu Vidrižu pamatskolas izglītojamo radošajās izpausmēs, dāvinot dažāda veida mākslas, radošos un dabas materiālus un kancelejas preces

Viļķene copyVIĻĶENES PAGASTĀ

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Imants Jakovļevs

Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālists

Par ilggadīgu, apzinīgu un kvalitatīvu darbu pašvaldības zemju un mežu apsaimniekošanāAndis Zariņš

3.NNN Limbažu un Krimuldas novadu jaunsargu instruktors

Par aktīvu dalību Viļķenes pagastam un Limbažu novadam nozīmīgos pasākumos un ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā

Biedrība “Viļķenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Par aktīvu iesaistīšos sabiedrības izglītošanā un pašaizliedzīgu, nesavtīgu darbu glābjot iedzīvotājus dzīvībai bīstamās situācijāsLimbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēmēji

Aldis Riekstiņš

Viļķenes pagasta sporta pasākumu organizators

Par ieguldījumu sporta aktivitāšu organizēšanā Viļķenes pagastāAija Kamala
Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste