2023. gada 29. aprīlī Limbažu novada pašvaldības policija, veicot makšķernieku kontroli, konstatēja vairākus makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus.  Pārkāpumi fiksēti un reģistrēti notikumu žurnālā. Makšķerniekiem atgādināti noteikumi un par maznozīmīgiem pārkāpumiem vairākām personām izteikti aizrādījumi.

Kontrolei pievienojās arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietum Vidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas inspektori. Kopīgiem spēkiem tika konstatēts, ka kāds no makšķerniekiem, lieguma laikā, ir nomakšķerējis un lomā paturējis divus zandartus. Par minēto faktu uzsāktas divas administratīvo pārkāpumu lietas, jo personai nebija arī licence, kā arī izņemti makšķerēšanas rīki. Lietas izskatīšanai tiks nodotas pēc likuma kompetentām iestādēm, kas katra, par katru pārkāpumu, var piemērot, atsevišķi līdz 70 naudas soda vienībām (350 euro), aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā. Pēc 2007. gada 02. maija MK noteikumiem Nr. 295 6. pielikuma “Takses piedzenamās summas aprēķināšanai par zaudējumu, kādu fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis un bezmugurkaulniekus iekšējos ūdeņos” par vienu zandartu ir 36.00 euro un, tā kā tas iegūts lieguma laikā, tad zaudējumu atlīdzība pieckāršojas – viena zandarta kompensēšana ir 180.00 euro. Vēl arī tiks lemts jautājums par izņemtajiem makšķerēšanas rīkiem.

No 1. maija Latvijā atkal ir atļauta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, kas zivju nārsta dēļ bija liegta no 1.marta līdz 30.aprīlim, un katrs makšķernieks drīkst paturēt lomā piecas līdakas, kuru minimālais garums ir 50 centimetri.

Limbažu novada domes saistošajos noteikumos noteikts, ka Augstrozes Lielezerā un Limbažu Lielezerā aizliegts makšķerēt no laivas, laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam, kas tieši ir saistīta ar zandartu populācijas saglabāšanu.

Makšķerniekiem ir aizliegts lomā paturēt salates jeb meža vimbas līdz 15.maijam, zandartus – līdz 31.maijam.

Paldies vērīgiem makšķerniekiem un VP Limbažu iecirkņa inspektoriem!

Pielikumā: 1. attēls ar izņemtajiem makšķerēšanas rīkiem un lomu.