Konkurss Limbažu novads
sakopt24

Arī šogad Limbažu novadā tiks lūkoti un uzteikti sakoptākie īpašumi – konkursā “Limbažu novada sakoptākā sēta 2024”.

Vērtēšana notiks 4 kategorijās:

  • sakoptākā ražojošā lauku sēta (lauku teritorijā esoša saimniecība, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību augkopībā vai lopkopības ražošanas nozarē);
  • sakoptākā lauku sēta (lauku teritorijā esoša saimniecība, viensēta);
  • sakoptākā individuālā apbūve (ciemā vai pilsētā esoša savrupmāja, dārza māja u.c.);
  • sakoptākā ražošanas teritorija.

Pieteikšanās konkursam no 1. līdz 15. jūnijam. Pieteikumu iesniegt var pats konkursa pretendents vai jebkura cita persona (apsaimniekotājs, kaimiņi, draugi, kolēģi), kura pieteikuma iesniegšanu saskaņojusi ar konkursa pretendentu. Tajā jānorāda īpašnieka vai apsaimniekotāja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, arī pieteicēja vārds, uzvārds, konkursam pieteiktā īpašuma adrese. Pieteikumu jānosūta uz e-pastu sakoptakaseta@limbazunovads.lv. Iespējams arī pieteikt pa tālruni 26544004 komisijas loceklei Regīnai Tamanei.