Limbažu novads
Novembris2023_65

Novembrī Limbažu novadā sākts pilotprojekts “Bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma”, kuru īsteno Labdarības fonds “Sofi” sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību un dzīvnieku aizsardzības biedrību “Vidzemes ķepas”. Pilotprojekta mērķis ir sterilizēt līdz 90% bezsaimnieka kaķu, tādējādi apturot ielas dzīvnieku nekontrolētu vairošanos.

Daudzviet pasaulē tiek īstenotas kaķu sterilizācijas programmas pēc noķer-sterilizē-atlaid principa – ielas dzīvniekus noķer sertificēti dzīvnieku ķērāji, tie tiek aizvesti uz veterināro klīniku, kur tos sterilizē, un pēc tam, kad dzīvnieks ir atkopies, to aizgādā atpakaļ uz sākotnējo uzturēšanās vietu. Šādi tiek nodrošināta kaķu populācijas kontrole humānā un ētiskā veidā, ievērojot gan sabiedriskās kārtības, gan dzīvnieku labturības normas. Pilotprojekts “Bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma” tiek īstenots pēc iepriekšminētajiem principiem.

“Mums patiesi rūp visi dzīvnieki, un mēs apzināmies, ka ierobežot ielas kaķu nekontrolētu vairošanos ir pašu dzīvnieku interesēs. Par viņiem nav kas pienācīgi parūpējas, dod mājas siltumu un mīlestību. Kam vajadzīgi vēl simtiem, tūkstošiem jaunu dzīvnieku, kas visu savu dzīvi aizvadīs uz ielas un turpinās radīt arvien jaunus pēcnācējus? Šis pilotprojekts cīnās ar pamestu, nevienam nevajadzīgu dzīvnieku problēmas cēloni ilgtermiņā, un mēs esam ļoti priecīgi, ka viena no Rīgas tuvējām pašvaldībām – Limbažu novads – ir kļuvusi par pirmo reģionu, kurā uzsākam savu pilotprojektu,” komentē Toms Jurjevs, Labdarības fonda “Sofi” dibinātājs.

Pilotprojekts kaķu populācijas kontrolei Limbažu novadā tiek uzsākts ar pašvaldības pagastos jau zināmo kaķu koloniju sterilizāciju. Pakāpeniski plānots sekmīgu bezsaimnieka kaķu sterilizāciju turpināt visā Limbažu novadā.

“Bezsaimnieka kaķi ir jautājums, kas satrauc ikvienu. Pašvaldībām vienlaikus ir dažādas prioritātes, un pieejamie budžeta resursi ir jāsabalansē starp tām visām. Nav noslēpums – lai efektīvi darbotos ikviens rīks, ikviena programma, nepieciešams ievērojamus finanšu līdzekļus koncentrēt salīdzinoši nelielā laika periodā, tāpēc esam priecīgi, ka mūsu novadā sāk darboties šāds efektīvs risinājums,” stāsta Dagnis Straubergs, Limbažu novada domes priekšsēdētājs.

Ikviens Limbažu novada iedzīvotājs tiek aicināts sazināties ar dzīvnieku aizsardzības biedrību “Vidzemes ķepas” un informēt par sev zināmām kaķu kolonijām reģionā. Biedrība aicina sazināties, izmantojot tālruņa numuru +37124557110 vai e-pastu: vidzemeskepas@gmail.com.

“Milzīgais skaits pamestu bezsaimnieka dzīvnieku ir viena no lielākajām Latvijas dzīvnieku aizsardzības problēmām. Par spīti sūrajiem dzīves apstākļiem, tie, lai arī sāpēs un ciešanās, bet izdzīvo un bieži vien nekontrolēti vairojas dārziņos, vasarnīcu kooperatīvos, lauku ciematos un lielpilsētu pagalmos. Līdzcietīgi cilvēki par viņiem rūpējas, taču tik liela dzīvnieku skaita ierobežošana nav viņu spēkos, jo saistās ar ievērojamiem izdevumiem. Mēs esam par sakārtotu vidi, taču mēs esam pret problēmas risināšanu ar masu iznīcināšanas metodi!” tā situāciju raksturo Inga Plaude, biedrības “Vidzemes ķepas” vadītāja.

Par Labdarības fondu “Sofi”

Labdarības fonds “Sofi” ir labdarības organizācija, kuras galvenais fokuss ir sniegt atbalstu dzīvniekiem, jo īpaši tiem, kas nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī, un palīdzēt uzlabot to labklājību ilgtermiņā. Kopš tā dibināšanas 2020. gadā Labdarības fonds “Sofi” ir viens no lielākajiem palīdzības sniedzējiem Latvijas dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku aizsardzības biedrībām, aktīvi realizējot dažāda mēroga projektus un programmas. Labdarības fonds “Sofi” palīdz ne tikai dzīvniekiem Latvijā, bet arī kara skartajiem dzīvniekiem Ukrainā.

Vairāk informācijas:

Sindija Liepiņa, Labdarības fonds “Sofi” pārstāve

+371 27886826 | sindija@sofifonds.lv