Vēlēšanu komisija
bilde

Limbažu novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikt kandidātus darbam Eiropas Parlamenta vēlēšanās 19 vēlēšanu iecirkņos Limbažu novada teritorijā. Katrā komisijā nepieciešami 5 vai 7 cilvēki (skatīt tabulā). Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2024. gada 8. jūnijā ar iepriekšbalsošanu 2024. gada 3., 6. un 7. jūnijā atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 18. un 31. pantam https://likumi.lv/ta/id/84185-eiropas-parlamenta-velesanu-likums

Numurs

Iecirknis

Adrese

Nepieciešamo komisijas locekļu skaits

603

LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 9, Limbaži, Limbažu nov.

7

604

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov.

7

605

AINAŽU KULTŪRAS NAMS

Valdemāra iela 50, Ainaži, Limbažu nov.

5

606

ALOJAS KULTŪRAS NAMS

Jūras iela 13, Aloja, Limbažu nov.

7

607

SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS

Ostas iela 3, Salacgrīva, Limbažu nov.

7

608

KORĢENES PAMATSKOLA

Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pag., Limbažu nov.

5

609

STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS

Parka iela 2, Staicele, Limbažu nov.

7

610

VILZĒNU TAUTAS NAMS

“Vilzēnu tautas nams”, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu nov.

5

611

OZOLU ARODVIDUSSKOLA

"Ozolu arodvidusskola", Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Limbažu nov.

5

612

SABIEDRISKAIS CENTRS

"Sabiedriskais Centrs", Puikule, Brīvzemnieku pag., Limbažu nov.

5

613

POCIEMA KULTŪRAS NAMS

Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov.

5

615

LIEPUPES PAMATSKOLA

"Veiksmes", Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov.

7

616

LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS

Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov.

7

617

LĀDEZERA PAMATSKOLA

Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov.

5

618

PĀLES KULTŪRAS NAMS

"Pāles kultūras nams", Pāles pag., Limbažu nov.

5

619

SKULTES KULTŪRAS CENTRS

"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.

7

620

UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE

Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov.

7

621

SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI"

Skolas iela 6A, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov.

7

623

VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS

Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov.

7

Limbažu novada Vēlēšanu komisija iecirkņu komisiju izveidošanu un to darbu organizē atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam

https://likumi.lv/ta/id/35108-pasvaldibas-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-likums un Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajai instrukcijai https://www.cvk.lv/lv/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

Prasības pretendentiem: augsta atbildības sajūta, komunikācijas spējas, spēja strādāt ar paaugstinātu uzmanību un ilgstošas darba stundas darbam pie datora.

Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu:

Vārdu un  uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk, kandidāta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, un apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) Limbažu novada Vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis

Pieteikums iesniedzams no 2024. gada 16. februāra līdz 2024. gada 18. martam (ieskaitot) Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos adresēts Limbažu novada Vēlēšanu komisijai vai iesūtot elektroniski uz e-pastu velesanu.komisija@limbazunovads.lv.

Jānis Zariņš, Limbažu novada Vēlēšanu komisijas sekretārs