Limbažu novads Projekti
fasades

2024.gada 28.marta Limbažu novada domes sēdē pieņemts lēmums izsludināt projektu konkursu „Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2024”.

Konkursa mērķis: Limbažu novada pilsētās un ciemos atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, uzlabot vides kvalitāti, izcelt arhitektoniskās vērtības un veicināt īpašnieku, nomnieku, apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību par sava nekustamā īpašuma vizuālo un tehnisko stāvokli.

Projektu konkursā var piedalīties: ēku īpašnieki un viņu pilnvarotās personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Limbažu novada Limbažu, Salacgrīvas, Ainažu, Staiceles un Alojas pilsētu un novada ciemu teritorijās.

Projektu konkursā tiks atbalstīta ēkas fasādes atjaunošana.

Projekta konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 10 000 EUR. Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 3300 EUR.

Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Limbažu novada pašvaldības mājaslapā www.limbazunovads.lv, sadaļā “Projekti”.

Projekta pieteikumus var iesniegt: no 5.aprīļa līdz 30.aprīlim (plkst.15:00).

Papildu informācija vai konsultācijas:
* Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers,
tālr. 29252432, e-pasts:
agris.blumers@limbazunovads.lv 
* Limbažu novada Būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule,
tālr. 29343086, e-pasts: 
ineta.cirule@limbazunovads.lv

Iesniegtos projektus izvērtēs Limbažu novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija.

Projektu pieteikumu tiks izvērtēti, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:

*ēkas vēsturiskā nozīme,

*ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma statuss,

*ēkas novietojums pilsētvidē,

*stūra apbūve,

*atrašanās tūrisma maršrutā,

*pašu ieguldījums: un veicamo darbu apjoms.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 30.maijam, personīgi nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiks norādīta, rezultāti tiks paziņoti telefoniski.

Pēc līgumu parakstīšanas projekta rezultāti būs pieejami pašvaldības mājaslapā www.limbažunovads.lv, sadaļā “Projekti”.

Projektu īstenošanas laiks: no līguma ar konkursa pretendentu noslēgšanas brīža (orientējoši 1.jūlijs) līdz šī gada 30.novembrim.

NOLIKUMS