Limbažu novads Tikšanās Egils Levits
elevits

7. martā Limbažu novadā viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru Leviti.

Limbažu novadā Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levite apmeklēja pārtikas izejvielu ražošanas uzņēmumu “Aloja-Starkelsen”. Uzņēmuma īpašnieks Maurizio Decio un ģenerāldirektors Jānis Garančs prezentēja nākotnes vīziju par “Aloja-Starkelsen” attīstību.

Valsts prezidents Egils Levits piedalījās valsts aizsardzības mācības nodarbībā Limbažu vidusskolā. Skolēni nodarbību laikā apguva riņķveida aizsardzības, šaušanas un orientēšanās prasmes.

Savukārt Andra Levite tuvāk iepazina Limbažu novada tautas lietišķās mākslas tradīcijas, gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem.

Darba vizītes ietvaros prezidents aicināja iedzīvotājus uz sarunu par sabiedrības iesaisti sava novada dzīvē paneļdiskusijā “Iedzīvotāju padomes un sabiedrības līdzdalība novada attīstībā”.

Paneļdiskusijām piedalījās: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Lāce, Viļķenes pagasta konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un uzņēmējs Andris Krogzems, nevalstiskās organizācijas “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore, aktīva dalībniece palīdzības koordinēšanā Baltkrievijai un Ukrainai Inese Vaivare, Limbažu novada pašvaldības domes Juridiskās nodaļas vadītāja Aiga Briede. Sarunu vadīja Valsts prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte.

Valsts prezidents:

„Ir ļoti būtiski, ka iedzīvotājs piedalās savas tiešās vides, apkārtnes, pagasta, mazpilsētas veidošanā un aktīvi tajā darbojas. Tāpat būtiska ir pašvaldības atvērtība šīm iedzīvotāju padomēm. Pašvaldībai tās ir jāuzklausa”.

Noslēgumā Valsts prezidents atzīst, ka Limbažu pilsētai piemīt autentiskums jeb īstums un novēl visam Limbažu novadam turpināt attīstīties, vienlaikus dzīvojot autentiskā un zaļā vidē.

7.marts Latvijas Valsts prezidenta vizīte Limbažu novadā