Limbažu novada pašvaldības 15. februāra ārkārtas domes sēdē vienbalsīgi pieņemts lēmums Par nekustamā īpašuma Tilts pār Salacu Salacgrīvā”, Salacgrīvā, Limbažu novadā un būvprojekta “Tilts pār Salacu autoceļu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” nodošanu Latvijas valstij Satiksmes ministrijai.

Lēmums pieņemts, lai nodrošinātu autoceļu valsts pārvaldes funkcijas izpildi un īstenotu būvprojekta “Tilts pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” realizāciju.

Nekustamais īpašums “Tilts pār Salacu Salacgrīvā”, sastāv no zemes vienībām 0,044 hektāru platībā un inženierbūves "Tilts pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga - Ainaži 91,10km".

Tilts pār Salacu Salacgrīvā atrodas valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) maršruta km 91,10, savukārt autoceļš A1 ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E67 jeb “Via Baltica” posms, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti. Tilta nestspēja ir nepietiekoša un šobrīd satiksme uz tā ir ierobežota.

Būvprojektā paredzēto būvniecības darbu īstenošana prasa ievērojamus resursus, tajā skaitā arī finanšu, bet pašvaldībai ir jānodrošina arī tās funkciju veikšana izglītības, sociālā atbalsta un citās iedzīvotājiem svarīgās jomās. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī tilta stratēģiski svarīgo nozīmi civilās un militārās mobilitātes nodrošināšanā gan tilts, gan būvprojekts ir nodoti Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

“Šis ir labākais variants”, uzsver pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs, “pašvaldībai aizejot no šī projekta, tiek samazināti birokrātiskie loki, sakārtotas lietas un samazināti jebkādi riski, kas saistīti ar objekta būvniecību. Nauda caur pašvaldību vairs netiks ne skaitīta, ne pārskaitīta, viss būs Satiksmes ministrijas pārziņā. Tā risinās visus, ar tilta pārbūvi saistītos jautājumus.”  

Iepirkums par Salacas tilta pārbūvi ir noslēdzies. Ja nenotiks iepirkumu pārsūdzības tilta būvdarbi uzsāksies jau aprīlī.

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā (CINEA) Militārās mobilitātes (MM) trešajā uzsaukumā apstiprinājusi finansējumu 78,8 miljonu eiro apmērā trīs transporta infrastruktūras projektu īstenošanai Latvijā.  Finansējums piešķirts Rail Baltica projekta īstenošanai, Limbažu novada pašvaldībai tilta pār Salacu rekonstrukcijai un starptautiskās lidostas “Rīga” ceturtā perona rekonstrukcijai. Finansēšanas līguma parakstīšana plānota līdz 2024. gada jūnijam.

Savukārt tilta pār Salacu rekonstrukcijai Salacgrīvā, kas nodrošinās tā duālo pielietojumu civilajām un militārajām vajadzībām, piešķirts 7,54 miljoni eiro līdzfinansējums bez PVN, kas ir 50% no būvniecības provizoriskajām izmaksām. Valsts finansējums tilta būvniecības darbiem ir 50% jeb 7,5 miljoni (bez PVN).