Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā

Aktivitātes veselības veicināšanai un slimību profilaksei septembrī un oktobrī

Pound nodarbības ar treneri Sandru Regasi. Pieteikšanās 29605543

Bezmaksas vingrošana ar fizioterapeiti Elīnu Valeini. Pieteikšanās 27737139

Bezmakas pārgājiens

Zumbas nodarbības ar treneri Sandru Regasi. Pieteikšanās 29605543

Eksprestestu veikšanas dienas Pociemā un Pālē

 

Vairāk par projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/059 :

https://www.limbazunovads.lv/lv/projekts/projekts-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei-limbazu-novada