Bibliotēka Izglītība
izlglitba

Limbažu Galvenajā bibliotēkā 9.aprīlī norisinājās seminārs “Sadarbība pieaugušo iesaistei izglītībā Limbažu novadā”.

Semināru vadīja Limbažu novada Izglītības pārvaldes galvenās speciālistes – metodiķes mūžizglītības un tehnoloģiju jautājumos Vaira Ābele un Maija Andersone. Semināra viesi bija VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais projektu vadītājs Linards Deidulis un LPIA individuālā biedre, Dr.paed. Ingrīda Muraškovska.

L.Deidulis iepazīstināja klātesošo ar Erasmus+ projektu “Uzlabot prasmju pilnveides ceļus un palielināt mūžizglītības iespējas pieaugušajiem”. Tā mērķis ir veicināt prasmju pilnveides ceļu īstenošanu, palielinot pieaugušo līdzdalību mūžizglītības iespēju izmantošanā un veicināt sadarbību starp iesaistītajām organizācijām un iestādēm. Līdz šim projektā ir iesaistījušās iestādes un nevalstiskās organizācijas no vairākām ES valstīm.

Ar aptaujas “Sadarbība pieaugušo izglītības attīstībai Limbažu novadā” rezultātiem iepazīstināja I.Muraškovska. Aptaujā kopumā piedalījies 31 respondents – tie, kuri iesaistījušies novada pieaugušo izglītības sadarbības tīklā. Aptaujā respondenti izteikuši priekšlikumus par to, kā veicināt un attīstīt pieaugušo izglītību un kas vēl būtu nepieciešams tā veiksmīgai darbībai.

Semināru organizē Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA) sadarbībā ar Limbažu novada Izglītības pārvaldi Erasmus+ projekta “Uzlabot prasmju pilnveides ceļus un palielināt mūžizglītības iespējas pieaugušajiem” ietvaros.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Māris Beļaunieks pateicas Vairai Ābelei par iniciatīvu veidot šādas tikšanās reizes. “Paldies, ka atgādināt novada vadībai un sabiedrībai to, cik nozīmīga ir mūžizglītība!” viņš saka.