Projekti, fondu aktualitātes
Noslēgusies pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta 5. kārtā

Mācībām ESF pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā, kā vēstīts Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) preses relīzē, kopumā pieteikušies 19 893 iedzīvotāji. Saņemti 28 930 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā.

Šajā projekta kārtā mācību programmas tika piedāvātas 11 tautsaimniecības nozarēs. Vislielākā interese bijusi par IKT, uzņēmējdarbības, būvniecības nozarēm. Līdzīgas tendences bija vērojamas arī mūsu novadā, kur varēja izvēlēties gan profesionālās pilnveides, gan profesionālās tālākizglītības, gan modulārās profesionālās programmas.

Šobrīd VIAA uzsākusi potenciālo mācību dalībnieku atbilstības pārbaudi. Tā ilgs līdz 15. novembrim, kad tiks nodota informācija izglītības iestādēm. Tad tās sazināsies ar dalībniekiem par mācību procesa īstenošanas nosacījumiem, mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Izglītības iestādēm mācības jāuzsāk līdz 2021. gada 28. februārim. Ja iedzīvotājs ir pieteicies vairākās izglītības programmās, tad saziņā ar izglītības iestādēm būs jāizvēlas dalība vienā programmā.

Ja atsevišķās izglītības programmās izglītības iestādei tomēr nebūs iespēju nodrošināt visiem interesentiem mācību vietu, tad mācību pieteikumus izskatīs pēc prioritātes nosacījumiem un pieteikumu saņemšanas secības (detalizēta informācija www.macibaspieaugusajiem.lv). Savukārt, ja kādā no izglītības programmām nebūs sasniegts nepieciešamais pieteikumu skaits, lai nokomplektētu mācību grupu, tad mācības var atcelt, bet projekta dalībnieki mācību grupu komplektēšanas laikā var izvēlēties apgūt izglītības programmu citā izglītības iestādē, kurā tiek piedāvāta izvēlētā izglītības programma, ja tajā ir brīvas vietas.

Limbažos iespējas mācīties piedāvās SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC (Limbažu vidusskolā) un SIA BUTS (Limbažu Valsts ģimnāzijā). Pašreizējā informācija liecina, SIA BUTS varēs nokomplektēt 8-9 grupas. Vislielākā piekrišana ir tālākizglītības programmām “Namu pārzinis” (960 stundas) un “Šuvējs” (480 stundas). Būs iespēja arī padziļināt zināšanas par digitālā mārketinga, grāmatvedības un biznesa organizēšanas jautājumiem. Grupas varēs nokomplektēt arī modulārās profesionālās izglītības programmā “Būvniecības dokumentācijas sagatavošana un plānošana” un profesionālās pilnveides programmā “Dokumentu un arhīva pārvaldība”.
SIA BUTS Cēsu filiāles vadītāja Ilona Kazaka uzsvēra, ka ikviens, kurš pieteicās mācībām SIA BUTS, tiks informēts par tālākajām darbībām projektā, arī par to, kuras grupas sāks mācības vēl šogad, kuras nākamgad un cik lielā mērā varēs mācīties attālināti.

SIA Mācību un konsultāciju centra ABC piedāvātajās tālākizglītības programmās metālapstrādē pieteikušies 11 interesenti. Arī šī izglītības iestāde apsver iespēju, ja to vajadzēs Covid - 19 ierobežojumu dēļ, teoriju mācīt vienlaikus attālināti. Praktiskās nodarbības tiks organizētas atbilstoši programmu specifikai. Programmu īstenošanu centrs ABC, kā norādīja tā pārstāvis Jānis Aizupietis, plāno uzsākt nākamā gada sākumā.

Plašs programmu piedāvājums ir Cēsīs un citviet. Konsultācijas ar potenciālajiem 5. kārtas dalībniekiem apliecināja, ka, ja cilvēkam ir motivācija apgūt konkrētu programmu, tad var mācīties arī Rīgā, Valmierā, Ogrē, Jelgavā vai Smiltenē.

Iedzīvotāju motivācija izglītoties ir dažāda – kāds grib pilnveidoties savā profesijā, cits, raugoties, cik ļoti mainīga ir dzīve un darba tirgus, grib apgūt ko pilnīgi jaunu.

Ja nepieciešama karjeras speciālista konsultācija, var vērsties Nodarbinātības Valsts aģentūras Limbažu filiālē. Par projekta jautājumiem – pašvaldībā pie pieaugušo izglītības koordinatora.


Informāciju sagatavoja
Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatore
Vaira Ābele