Projekti, fondu aktualitātes
Notiek mācības pieaugušo izglītības projekta 4. kārtā

Jau otro mēnesi notiek mācības ESF atbalstītā pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"4. kārtā. To īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pieteikšanās mācībām noslēdzās jūnija beigās, un pirmoreiz to varēja izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Šogad programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, bija pieaudzis teju divkārt un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem bija iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām.
Iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes izmanto arī Limbažu novadā. Pirmoreiz grupas šajā projektā izveidojušās Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā. Tur 14 interesenti apgūst programmu ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL”, bet 6 cilvēki - programmu „Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi”. Diemžēl nebija pietiekama interese par 24 stundu programmu ”Auto un elektrokrāvēja operators”, kā arī šūšanas apmācības programmām.
Limbažos mācību centrs SIA Buts piedāvāja 20 stundu programmu „Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas apkope un regulēšana (apkures iekārtas), kuru apgūst 5 nodarbinātie, kā arī programmu ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL” (ar priekšzināšanām), kurā mācās 13 strādājošie.
Nenokomplektējās grupas programmā „GOOGLE ADWORDS kampaņu organizēšana” un programmā ”Auto un elektrokrāvēja operators”.
Toties vairāki limbažnieki mēro ceļu uz Cēsīm, lai apgūtu sanitārtehnisko iekārtu montēšanu, kā arī šūšanas prasmes. Priecē, ka otro reizi projektā var mācīties bibliotēku zinības. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā var apgūt gan profesionālās tālākizglītības (960h), gan profesionālās pilnveides izglītības programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati"(160h), gan neformālās pieaugušo izglītības programmu "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" (40h).Par šīm programmām interesi izrādīja arī mūsu puses cilvēki.
Tā kā projektā pieteikties var individuāli, tad šobrīd nav precīzas informācijas par izglītojamo kopējo skaitu, kā arī par visiem, kas izvēlējušies apliecināt savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences, nokārtojot eksāmenu. Šo pakalpojumu neregulē projekta kārtu periodi, un informācija par to ir pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā www.ikvd.gov.lv sadaļā Ārpus formālā izglītība - Profesionālās kompetences novērtēšana.
5. kārta gaidāma nākamā gada sākumā. Ja nepieciešama konsultācija, lūgums zvanīt (t.nr.29181788) vai rakstīt vaira.abele@limbazi.lv.

esf proj logo gr

Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore