Pašvaldības policijas aktualitātes
zeberklis

Limbažu novada pašvaldības policija 2022.gada laika posmā no 10. – 11.novembrim veicot plānotu pasākumu un izmantojot aparatūru, kas iegādāti projekta “Zivju resursa aizsardzība Limbažu novada ūdenstilpnēs” ietvaros, pieķēra personas, kas izmantoja duramos zvejas rīkus (žebērklus). Izņemti aizliegtie zvejas rīki un paturētais loms.

Zvejniecības likums paredz, ka par zveju bez attiecīgās atļaujas un par zveju aizliegtā vietā, kā arī par aizliegtu rīku un paņēmienu izmantošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai – no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no simt četrdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot zvejas tiesības un laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

Par vienu nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu, ja tas iegūts iekšējos ūdeņos, zivju resursiem nodarīto zaudējumu apmērs ir noteikts 715,00 eiro, bet jūrā – 429,00 eiro. Par pārkāpumu piemēro arī administratīvo sodu par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem. Fiziskām personām tas noteikts no 280,00 līdz 700,00 eiro, juridiskām – no 700,00 līdz 4 300 eiro. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, pārkāpējam draud kriminālatbildība. Krimināllikumā noteikts, ka par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.