Projekti, fondu aktualitātes
Pabeigti Umurgas dīķa peldvietas labiekārtošanas darbi
Maija beigās tika pabeigti būvdarbi, labiekārtojot peldvietu pie Umurgas dīķa. Peldvieta atrodas pašvaldībai piederošajā īpašumā “Alejas”, Umurgā. Šeit Limbažu novada pašvaldība īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēto projektu “Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā”. Projekts tika iesniegts projektu konkursā biedrībā "Vidzemes lauku partnerība "Brasla"".

Projekta rezultātā tika labiekārtota pludmales infrastruktūra, izveidojot pontonu platformu laipu un pludmales ģērbtuvi, izvietojot bērnu rotaļu ierīces - divu veidu atsperšūploes, tīklu piramīdu, karuseli, bērnu āra trenažieri, divus pieaugušo āra trenažierus un piecus pludmales solus – zviļņus. Iegādātas 5 airu laivas.

Īstenojot projektu, tiks sniegts atbalsts arī tūrisma nozares attīstībai Umurgas pagastā un Limbažu novadā kopumā, jo ir iegūta jauna aktīvās atpūtas vieta, kas atrodas tuvu valsts autoceļam P11, tādēļ to varēs izmantot arī viesi un tūristi. Tā kā pludmalē pie Umurgas dīķa ir ierīkota mūsdienīga infrastruktūra un dīķa apkārtne regulāri tiks sakopta, atpūtas vieta būs pieejama dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā arī iedzīvotājiem un viesiem ar kustību traucējumiem un jaunām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pašvaldības aģentūra "ALDA" plāno šeit regulāri rīkot arī izglītojošus pasākumus - makšķerēšanas apmācības bērniem un jauniešiem, kas ietvers gan praktiskas nodarbības, gan izglītojošas lekcijas par kvalitatīvas apkārtējās vides saglabāšanu.

WhatsApp-Image-2019-06-10-at-110108

WhatsApp-Image-2019-06-10-at-110110

WhatsApp-Image-2019-06-10-at-1101101

WhatsApp-Image-2019-06-10-at-1101102


Kopējās projekta izmaksas ir 29 602,65 eiro, no tām 18 000,00 eiro ir ELFLA finansējums.
Laipas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Virte Tehnoloģijas” no Limbažiem. Āra trenažierus, bērnu rotaļu iekārtas un pludmales aprīkojumu piegādāja un uzstādīja SIA “MK Dizains” no Jēkabpils. Savukārt airu laivas piegādāja SIA “Dole Marine” no Salaspils novada.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
umurgas logo

Informāciju sagatavoja:
Limbažu novada pašvaldības
Attīstības un projektu koordinatore
Maija Muceniece