Dagnis Straubergs Limbažu novads
Novembris2023_61

18.novembrī svinējām Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kā arī lībiešu karogam apritēja 100 gadi. Par godu svētkiem Limbažos pie Limbažu novada pašvaldības ēkas tika pacelts jaunais Limbažu novada karogs. Karogu pacēla Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks.