Sports
pbs

Pateicoties  Limbažu novada projektam  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, Alojas Ausekļa vidusskolas 4. klases skolēni  Limbažu peldbaseinā apguvuši peldētprasmi.

Ar saldu Paldies 8.novembrī 4.klases skolēni devās uz pēdējo peldēšanas nodarbību.