Zveja
tikli

Aicinām pieteikties pašpatēriņa zvejniekus 2024. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai - nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

SIA, IU, IK un zvejnieku saimniecības, kas nodarbojas ar komerciālo zveju jāiesniedz iesniegums, ja nepieciešamas izmaiņas zvejas rīku skaitam.

Lūdzam ņemt vērā, ka tiem, kas plāno nodarboties ar komerciālo zveju (SIA, IU, IK, zvejnieku saimniecībai), nepieciešams pievienot LR Zemkopības ministrijas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Iesniegumus varat iesniegt:

Salacgrīvas apvienības pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā) Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālrunis uzziņām - 64071973; e-pasts salacgriva@limbazunovads;

Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā Ainažos, Parka ielā 16, tālrunis uzziņām- 29136539; e-pasts ainazi@limbazunovads.lv;

Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, “Mežgravas”, Liepupes pagasts, tālrunis uzziņām- 64020142; liepupe@limbažunovads;