Pašvaldība
suni1

2021.gada 28.oktobrī stājās spēkā Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr.19 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Limbažu novadā”.

Ar Noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudējuši Limbažu novada domes 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr.15 “Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Limbažu novadā”, Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21. maija saistošos noteikumus Nr.5 “Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Salacgrīvas novadā”.

Saskaņā ar šo noteikumu spēkā stāšanos par Mājas dzīvnieku (suņu) turēšanu Salacgrīvas pilsētā, tās administratīvajā teritorijā (Ainažos, Ainažu pagastā, Liepupes pagastā) vairs nav jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.

Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā:

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai, uzskaitei, turēšanai, kā arī nosaka mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

2. ja tam ir implantēta mikroshēma, tā īpašnieks reģistrē suni datu bāzē (turpmāk – datubāze) Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta. Lai reģistrā reģistrētu suni, tā īpašnieks (turētājs) uzrāda suņa pasi, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

3. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem pilngadīgām fiziskām personām un juridiskām personām veic Limbažu novada pašvaldības iestāde "Limbažu novada pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām fiziskām personām līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Limbažu novada pašvaldības iestāde "Limbažu novada pašvaldības policija", bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Limbažu novada domes Administratīvā komisija.

 

Gunita Bisniece

Limbažu novada pašvaldības kārtībniece