Attīstība
lielezers1

Limbažu novada pašvaldībai ir iespēja piedalīties 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projektā. Lai iesniegtu projekta iesniegumu nepieciešama skaidra vīzija tam, ko vēlamies labiekārtot.

Ir izvēlēts labiekārtot Limbažu Lielezera teritoriju, tādēļ nepieciešams iedzīvotāju viedoklis par to, kas būtu vērtīgi un noderīgi Limbažu Lielezera teritorijas labiekārtošanas ziņā.

Aptauja tiek veikta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros.

APTAUJA - https://ieej.lv/Aptauja-Lielezers

Aptauju aicinām aizpildīt līdz š.g. 25.septembrim!

Paldies!

Jautājumu gadījumā sazināties ar sintija.zute@limbazunovads.lv