Limbažu novads Pašvaldība Ģerbonis
gg

Limbažu novads ir ceļā uz jaunu novada ģerboni. Darbs pie tā izstrādes uzsākās pagājušā gada rudenī, kad pēc ģerboņa izstrādes darba grupas ieteikumiem heraldikas mākslinieki izstrādāja četrus jaunus novada ģerboņu metus. Izstrādātos ģerboņu skiču variantus prezentējām deputātiem un iedzīvotājiem.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, komentārus un ieteikumus par izstrādātā Limbažu novada ģerboņa metiem un iepazīstoties ar aptaujas “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?” provizoriskajiem rezultātiem – 51,4% atbildēja, ka neviens no izstrādātajiem variantiem nav atzīstams par labu esam, ģerboņa priekšlikumu izstrādes darba grupa ieteica pārtraukt turpmāko izstrādāto ģerboņu metu apspriešanu. Darba grupa rosināja organizēt iedzīvotāju ideju, ieteikumu konkursu “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?”, nosakot balvu fondu labākajam ģerboņa ieteikumam.

Pagājušā gada decembra domes sēdē pieņēma lēmumu organizēt iedzīvotāju ideju, ieteikumu konkursu “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?”

Metu konkursu “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?” izsludināja šī gada 5.janvārī, pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 31. janvāris plkst. 13.00. Šajā laikā pašvaldība saņēma 74 ģerboņa ideju skices, pēc noteiktā laika vēl četras, bet tās nav iekļautas vērtējamo skaitā.

13.februārī notika ģerboņa izstrādes darba grupas sēde, kurā piedalījās darba grupas vadītājs Dagnis Straubergs, locekļi Imants Klīdzējs, Līga Moderniece, Ilga Tiesnese un pieaicinātie deputāti Māris Beļaunieks un Regīna Tamane.

Pēc iepazīšanās ar iesūtītajām ģerboņu skicēm klātesošie pieņēma lēmumu pašvaldības mājas lapā un sociālajā platformā facebook publicēt visas iesūtītās ģerboņa idejas un aicināt iedzīvotājus balsot par kādu no darba grupas izvēlētajām ģerboņa skicēm. Iepazīstinām ar visām 59 konkursam iesūtītajām ģerboņu skicēm, bet gaidām iedzīvotāju vērtējumu par 20 ģerboņu idejām.

Aicinām paust savu viedokli un atzīmēt labākos un atbilstošākos trīs ģerboņu variantus līdz šī gada 28.februāra 17.00. Pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopošanas, darba grupa kopā ar māksliniekiem, ņemot vērā 1-3 lielāko atbalstu ieguvušos ģerboņa variantus, veiks ģerboņa gala izstrādi un virzīs tos apstiprināšanai marta domes sēdē.

Iedzīvotāju ideju, ieteikumu konkursa “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?”, kopējais balvu fonds ir 500 EUR

Aptauja Par Limbažu novada jauno ģerboni

*Bez Limbažu novada sabiedrisko attiecību nodaļas rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.