udens1

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļa informē, ka 2022. gada 4. jūlijā paņemtie peldūdens paraugi Limbažu novadā Limbažos Lielezera peldvietā (parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-22-1/3), Skultes pagastā peldvietā “Vārzas” (parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-22-2/3), Liepupes pagastā peldvietā “Krimalnieki” (parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-22-3/3), Salacgrīvas peldvietā (parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-22-4/3) un Ainažu peldvietā (parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-22-5/3) atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām un peldēties ir atļauts.