Dagnis Straubergs

Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs komentē novembra domes sēdē pieņemtos lēmumus reorganizēt pašvaldības Limbažu, Alojas un Salacgrīvas apvienību pārvaldes struktūrvienības par iestādēm. “Pieņemot šādus lēmumus mēs uzticam plašākas pilnvaras un dodam lielākas tiesības Alojas, Limbažu un Salacgrīvas apvienību pārvaldēm pieņemt patstāvīgus lēmumus un organizēt savu sadzīvi”, viņš uzsvēra.

Resursu taupīšanas nolūkā, kas ļautu efektīvāk, ekonomiskāk un saimnieciskāk izmantot Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzekļus, ir veikti grozījumi Limbažu novada pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas apkopojumā.

Tas nozīmē, ka turpmāk vairāki novada pagastu pakalpojumu sniegšanas centri tiek apvienoti. Viena vadītāja pārvaldībā būs divi pagasti un pilsētām pievienos lauku teritorijas, kur tas vēl nav izdarīts.

Pašvaldības vadītājs akcentē to, ka pakalpojumu centri pagastos netiek likvidēti, tie paliek un iedzīvotāji saņems visus iespējamos pakalpojumus kā līdz šim, tikai diviem pagastu klientu pakalpojumu sniegšanas centriem būs viens vadītājs. Šādi plānots apvienot vairākus pagastu klientu apkalpošanas centra vadītāju amatus.

Atbilstoši audita rezultātiem ir pabeigti amatu grozījumi Limbažu muzejā, paldies vadītājai par atsaucību. Šobrīd audita ziņojuma ieteikumi tiek ieviesti Limbažu Centrālajā bibliotēkā. Darbs tiek optimizēts un sakārtots, tā, lai tas darbojas efektīvi. Veicot reorganizāciju, mainot un automatizējot apkures sistēmas Katvaros un Vidrižos, ir optimizēts darbinieku skaits.

“Šīs reformas un reorganizācijas dod pašvaldībai ietaupījumu 280 tūkstošus euro gadā, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tas ir 2.8 miljoni desmit gados”, skaidro pašvaldības vadītājs, “protams daļa no ieekonomētā finansējuma aizies citām vajadzībām pašvaldībā, daļa paliks lai palielinātu atalgojumu esošajiem darbiniekiem. Pašvaldībai ir grūti konkurēt ar atalgojumu privātajā sektorā, bet mēs cenšamies dot darbiniekiem pienācīgu atalgojumu. Klientu apkalpošanas centru vadītājiem atalgojums tiks palielināts par 30%.”