ukr6

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15.panta otrajā daļā noteikto, Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Iesniegums nosūtams uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv vai iesniedzot klātienē darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7.

Iesniegums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu pieejams zemāk

Limbažu novada Izglītības pārvalde