Ozolmuiža
tiekas33

18.janvārī Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu koordinatore Ieva Strauta, kopā ar pārstāvjiem no biedrības "Pasaules latviešu mūzikas centrs "Vienoti mūzikā"", apmeklēja Igaunijas Folkloras mūzikas centru Viljandi un Tartu Literāro muzeju, lai veidotu iespējamo partnerību Interreg EST-LAT programmas ietvaros.

Kā potenciālais projekts tiek plānota Vispasaules latviešu (LV diasporu) mūziķu darbu krātuves izveidošana un digitalizācija Ozolmuižā, tādejādi meklējot iespējas piesaistīt investīcijas Ozolmuižas atjaunošanā un sakopšanā.

Igaunijas partneri izteica gatavību iesaistīties projekta realizācijā un pieredzes apmaiņā, jo Igaunijā šāda krātuve jau tikusi izveidota 15 gadus atpakaļ.

21.janvārī plānota biedrības "Pasaules latviešu mūzikas centrs "Vienoti mūzikā"" valdes sēde, lai izvērtētu finansējuma piesaistes iespējas. Uz valdes sēdi ir uzaicināts Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Igaunijas partneri, tehniskie eksperti un citu pašvaldību pārstāvji.

 

Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu koordinatore Ieva Strauta