decembris_23_15

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" atcelšanu notiks no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim.

Limbažu novada pašvaldības teritorijā, par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai tiek nodrošinātas, klātienē, četrās parakstu vākšanas vietās. Parakstu vākšanas vietas būs pieejamas visās nedēļas dienās. arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

1. Limbažu novada Administratīvā ēka, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads;

Parakstu vākšanas vieta būs atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 15.00 - 19:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās plkst. 9:00 - 13:00

2.Alojas kultūras nams, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads;

Parakstu vākšanas vieta būs atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 15.00 - 19:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās plkst. 9:00 - 13:00

3.Salacgrīvas bibliotēka, Sila iela 2, Salacgrīva, Limbažu novads;

Parakstu vākšanas vieta būs atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 15.00 - 19:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās plkst. 10:00 - 14:00

4.Vidrižu pagasta sociālā atbalsta centrs, Skolas iela 2, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

Parakstu vākšanas vieta būs atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 15.00 - 19:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās plkst. 9:00 - 13:00

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, taču vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 5. janvārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts prezidentam un publicēs tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 241 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Lēmums par parakstu vākšanas uzsākšanu saistīts ar 34 Saeimas deputātu parakstītu vēršanos pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" nosaka, ka šādā gadījumā desmit dienu laikā no iniciatīvas iesniegšanas brīža Valsts prezidentam jāinformē CVK par likuma apturēšanu. No brīža, kad Valsts prezidents ir informējis par likuma apturēšanu, CVK divu mēnešu laikā nodrošina parakstu vākšanu, kas sevī ietver gan organizatoriskos procesus, gan pašu parakstu vākšanu, kas notiks 30 dienu. 13. novembrī iznācis "Latvijas Vēstneša" papildu laidiens ar Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paziņojumu par likuma "Grozījumi Notariāta likumā" publicēšanas apturēšanu.

Andra Luste, Limbažu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 26540769

Jānis Zariņš, Limbažu novada Vēlēšanu komisijas sekretārs 26980327

E-pasts: velesanu.komisija@limbazunovads.lv

 

Informācija sagatavota Limbažu novada Vēlēšanu komisija