Jaunatne Jaunieši Vide
pargajiens4

Par lielisku tradīciju kļuvis pārgājienu cikls jauniešiem “Solis tuvāk..”, kas sastāv no 3 pārgājieniem. Pārgājienu mērķis ir ne tikai aizvest jauniešus dabā, bet pārgājiena laikā ar neformālās izglītības metodēm jauniešus izglītot par ļoti svarīgām un aktuālām tēmām. Pārgājienos aicinājām piedalīties Limbažu novada jauniešus no 13 līdz 25 gadiem.

1.pārgājiens “Solis tuvāk sev” ar tēmu “psihoemocionālā veselība un labbūtība” norisinājās 11.maijā. Dodoties pa Vidzemes akmeņainās jūrmalas maršrutu, ar jauniešiem darbojās apzinātības un meditāciju pasniedzēja Ilze Svētiņa. Iemācīties noturēt fokusu uz “šeit un tagad” palīdzēja aktivitāte ar jūras izskaloto stikliņu lasīšanas sacensībām. Prasme būt “šeit un tagad” ir ārkārtīgi nepieciešama ātrajā dzīves ritmā, kurā jaunietim ir viegli pazaudēt mērķi uz ko tiekties. Pēc apzinātības praksēm, meditācijām un fiziskas soļošanas 13 km garumā nonācām līdz Latvijas Valsts meži atpūtas vietai “Vasas”, kur kopīgi uz ugunskura gatavojām pusdienas.

Pēc kopīgas maltītes ar jauniešiem darbojās Šveicē sertificēts personīgās izaugsmes un neformālās izglītības treneris Reinis Širokovs. Par tēmu "Psihoemocionālās veselības uzlabošana jauniešiem" viņš dalījās ar vienkāršiem, taču dziļi efektīviem paņēmieniem, emociju, noskaņojuma un pašsajūtas uzlabošanai ikdienā. Jaunieši dzirdēja dažādus piemērus un veiksmes stāstus par to, kā citiem cilvēkiem izdodas pieņemt, izprast un iemīlēt sevi, neskatoties uz grūtībām bērnībā, izaicinājumiem ģimenes apstākļos un skolā. Galvenais uzsvars tika likts uz apzinātību, prasmi pamanīt un vadīt savas sajūtas un domas. Jo mūsdienās ir skaidrs, ka lielāko daļu emocionālo diskomfortu un ciešanu sagādā cilvēka paša prāts, kas atstāts "savā nodabā" un veic dažādus pieņēmumus, ierobežojošus uzskatus, izspēlē šausmu un neveiksmju ainiņas iztēlē. Jaunieši nodarbībā izprata, ka viņi ir sava prāta saimnieki, nevis otrādi. Tika veikts uzdevums, kur jaunieši "izlēca no savām prāta robežām", pierādot, ka viņi spēj daudz vairāk, kā viņiem māca sabiedrība un sociālie mediji. Tas viņu acīs radīja dzirksti un lepnumu. Lepoties ir veselīgi, tas ir citādāk kā lielīties. Noslēgumā, jaunieši iemācījās paņēmienu - dot sev tos vārdus, kurus viņi neapzināti vēlas saņemt no apkārtējiem. Tas viņiem sniegs spēju būt brīvākiem, patstāvīgākiem un dzīvespriecīgākiem. 

2. pārgājiens “Solis tuvāk otram” ar tēmu “Iecietīgi pret neiecietīgo” norisinājās 25.maijā Salacas ielejas dabas parkā. Pārgājiena laikā ar jauniešiem aktīvi darbojās sociālais pedagogs Aldis Lūdiņš. Alda vadībā jauniešu komandām pārgājiena galamērķī droši bija jānogādā “prezidenta kungs un kundze”, pa ceļam veicot daudzus izaicinošus uzdevumus. Uzsvars šiem uzdevumiem bija likts uz sadarbošanos, jo tikai sadarbojoties komandai ir iespējams izdarīt to, kas vienam nav pa spēkam.

Otrajā daļā pēc kopīgām pusdienām ar jauniešiem atkal darbojās Reinis Širokovs par tēmu "konfliktu risināšana". Jaunieši pieredzēja neformālās izglītības uzdevumus, kuri simulēja konfliktu celšanos un to risināšanu. Jaunieši izprata 3 dažādas psiholoģiskās lomas konfliktu situācijās: "upuris, tirāns un atbildīgais", kā arī izprata dažādus psiholoģiskos motīvus, cilvēku vēlmei radīt strīdus un nesaskaņas. Tieši dziļa izpratne palīdz jauniešiem redzēt dzīves situācijas no cita skatu leņķa un veicina iespēju dzīvē veikt izvēles, ar kurām viņi ir lielākā saskaņā ar sevi. Tika akcentēta arī nozīme vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem un skolotājiem, gadījumā, ja jaunietis pieredz konfliktu, jo, tikai saucot palīgā, citi var uzzināt par situācijām, kas varbūt notiek mums "aiz blakus sienas". Arī šajā nodarbībā uzsvars tika likts uz spēju apzināties un novērot savas sajūtas, jo konfliktos svarīgi ir samazināt "reakcijas laiku" uz jebkādu provocējošu uzvedību. Reaģējot mierīgi, mēs saglabājam saiti ar savu spriestspēju un vairojam iespēju no konflikta izkļūt adekvāti.

3.pārgājiens “Solis tuvāk visiem” ar tēmu “Atkarības” notika 8.jūnijā. Ar enerģisku gājienu 10 km garumā pa Vidzemes jūrmalu no Salacgrīvas līdz Svētciemam noslēdzām pārgājienu ciklu. Pārgājiena pirmajā daļā ar jauniešiem iesildošās aktivitātes veica jauniešu konsultante Madara Skrastiņa. Madara izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes palīdzēja jauniešiem izprast kas ir atkarības, kā tās rodas. Ar akmeņa un spalvas metaforu jaunieši sagrupēja dzīves situācijas pie akmeņa - smagās, bremzējošās un pie spalvas – vieglās un iedvesmojošās. Piknika-atpūtas vietā “Vējavas” jauniešiem bija iespēja parādīt jau iepriekšējos pārgājienos apgūtās prasmes ugunskura iekuršanā ar kramu.

Trešajā pārgājienā par tēmu "atkarības" jaunieši ar neformālās izglītība paņēmieniem mācījās iestāties par savu brīvību, teikt "nē", apzināties vārdu spēku un izprast atkarību cēloņus. Viņi uzzināja saistību starp atkarībām un cilvēku iekšējiem motīviem, piemēram, vēlmi apreibināties, lai izvairītos no emocionālām un fiziskām sāpēm. Viņi apzinājās, kā it īpaši pusaudžu vecumā, kad smadzenes vēl ir straujā attīstības fāzē, ir svarīgi izvairīties no jebkāda veida atkarībām, lai pasargātu sevi no vieglas stimulu pakļaušanas nākotnē. Nodarbībā uzsvars tika galvenokārt virzīts par "izvēles brīvību" un savas dzīves mērķu sasniegšanu. Cilvēkam, kuram nav mērķu un kuram ir iedragāts pašvērtējums, ir viegli pakļauties dažādām atkarībām, tāpēc ar jauniešiem tika runāts par to, "kāds cilvēks Tu vēlies būt nākotnē" un kā katra Tava izvēle pietuvina vai attālina cilvēku no viņa mērķa. Diskusijās bija novērojams, ka jauniešiem jau bija laba izpratne un vieds viedoklis par atkarību tēmu, šeit gribētos uzteikt skolu, vecākus vai tos informācijas kanālus, kas jauniešus jau bija sagatavojusi tēmai.

Pārgājienu cikla noslēgumā pēc kopīga pasākuma izvērtējuma apļa tie jaunieši, kuri bija apmeklējuši visus trīs pārgājienus, tika pie vērtīgas balviņas. Kopā pārgājienos devās 54 jaunieši.

Pārgājienu ciklu ar pašvaldības atbalstu organizēja Limbažu novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieces Agija Gusakova, Guna Krūmiņa un raksta autore.

Pārgājienu cikla ideja radusies pēc JSPA rīkotajām mācībām “Jaunatnes darbinieku izcilības programma”.