Pašvaldība
iela rem

Iecere līdz Limbažu astoņsimtgades svinībām augusta sākumā sakārtot Parka ielas segumu neizdosies. Darbiem sākoties, atklājušies iepriekš nezināmi apstākļi, kuru dēļ ielas remonts tiks atlikts un atsāksies, kad pilsētas svētki būs beigušies. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis pastāstīja, ka sarežģījumus radījušas AS Sadales tīkls un SIA Lattelecom apakšzemes komunikācijas. Problēma atklājās, kad pašvaldības uzņēmuma SIA Limbažu siltums uzdevumā objektā sāka strādāt SIA Riko G, lai sakārtotu kanalizācijas un lietus ūdeņu noteksistēmu.

Konstatējām, ka “Sadales tīkla” un citi kabeļi ir tikko 20 centimetrus zem bruģa, – paskaidroja A. Ārgalis. – Neviens mums arī nevarēja paskaidrot, kāpēc tie nav ierakti dziļāk vai vismaz čauloti. Izvērtējot riskus, pašvaldībā nolēma, ka nepietiks uzaicināt komunikāciju īpašniekus tos apsekot un dot atzinumu, jāprasa tehniskie noteikumi. Dokumentu sakārtošana prasīs laiku. Izpilddirektors piebilda, ka tikai pavasarī saņēma novada vadības uzdevumu līdz svētkiem sakārtot Parka ielu. Darīja visu, lai to steidzami īstenotu. Vispirms bija jāatrod finansējums. Budžeta plānā šī remonta nebija, tāpēc šim mērķim novirzīja daļu no valsts piešķirtās mērķdotācijas.

18. maijā tika izsludināts iepirkuma konkurss, jūnija sākumā jau bija zināms rezultāts, pie darba ķērās SIA Riko G. Savu kārtu gaidīja SIA Limbažu ceļi, ar ko noslēgts līgums par seguma atjaunošanu (par 193 571 eiro bez PVN). Diemžēl neizdevās, kā cerēts, un iela gaidīs svētkus tāda, kāda ir šobrīd. Izpilddirektors iedzīvotājus lūdz būt saprotošiem un sola sekot līdzi tam, lai apkārt remontētajām akām un inženiertehniskajiem mezgliem, kur noņemts asfalta segums, saglabātos šķembu kārta un neveidotos bedres. Vizuāli novērtējot ielas segumu, šķiet, ka paspētie remontdarbi nav pasliktinājuši ielas stāvokli. Tomēr acīmredzams, ka pietrūkst pavasara bedrīšu remonta, ko šajā ielā neveica, jo tika plānota pamatīgāka tās sakārtošana.


Publikācijas autors: Linda Tauriņa, Laikraksts "Auseklis"

Foto: Ilga Tiesnese, Sabiedrisko attiecību nodaļa