Veselība

Marts ir ar tematiskajām dienām bagāts mēnesis, tādēļ nosūtām Jums informāciju par vēl vienu veselības dienu - Pasaules miega dienu.

Katru gadu marta trešajā piektdienā (šogad 17. martā) tiek atzīmēta Pasaules miega diena ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par veselīgu miegu, kā arī tā ieguvumiem veselībai. Šogad Pasaules miega dienas tēma ir “Miegs ir būtisks veselības priekšnosacījums” (ang. val. Sleep is Essential for Health).

Tāpat kā veselīgam uzturam, fiziskajām aktivitātēm u.c. veselību veicinošām aktivitātēm, arī pietiekamam un kvalitatīvam miegam ir nozīmīga loma cilvēka fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības nodrošināšanā un uzturēšanā.

Papildus aicinām iepazīties ar citiem informatīvajiem materiāliem par miega tēmu: