Aktualitātes

Limbažu novada pašvaldība izsludina pieteikumu iesniegšanu līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pieejamais pašvaldības finansējums -  20 000 EUR.

Pieteikuma veidlapa ar pielikumiem atbilstoši 23.02.2023. saistošo noteikumu "Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" nosacījumiem jāiesniedz papīra formātā Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai ar e-parakstu nosūtot uz e-pastu: pasts@limbazunovads.lv

Ar noteikumiem var iepazīties:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 09.06.2023. Pieteikumi, kas saņemti pēc norādītā laika netiks izskatīti.

Lūgums iesniedzējus pārbaudīt, vai pieteikumam pievienoti visi Noteikumu 15. punktā pieprasītie pielikumi.

PAZŅOJUMS mājsaimniecībām, kurām 2022. gadā piešķirts līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kanalizācijas pieslēguma izbūves darbi tiks uzsākti ar 2023. gada 15. aprīli.