Projekti Projektu jaunumi
els

Esam iepriekš informējuši, ka 2021.gadā veikti Mazās Noliktavu ielas pārbūves darbi Limbažos. Ap 612 m garā iela atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā, kur attīstās dažādu pakalpojumu sniegšana, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi.

Ielas segums bija bojāts, bedrains, tai nebija nodrošināta lietus ūdens notece un savākšana. Ielai vietām faktiski nebija konkrētu robežu, līdz ar to autotransports reizēm brauca neorganizēti, apdraudot citus satiksmes dalībniekus.

Tika veikta ielas pārbūve 6,5 m platumā, brauktuvju malu nostiprināšana ar betona apmali, segas konstrukcijas pārbūve, gājēju ietves un lietus ūdens atvades sistēmas izbūve, kā arī nelielā posmā jauna iela apgaismojuma izbūve.

Limbažu novada pašvaldība šī gada sākumā sagatavoja un Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) iesniedza projekta iesniegumu, lai saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu jau veiktajiem darbiem. Tie sākotnēji īstenoti, pašvaldībai aizņemoties Valsts kasē.

Oktobra beigās noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu un līdzfinansēšanu. Kopējās projekta izmaksas noteiktas 299 138,81 EUR, kas ietver ielas pārbūves būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību.

ERAF līdzfinansējums paredzēts 254 267,99 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 11 217,70 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 33 653,12 EUR.

ERAF līdzfinansējumu projektam iespējams saņemt, jo saimnieciskās darbības veicēji, kas izmanto ielu, apliecinājuši, ka līdz 2023.gada beigām tiks radītas 13 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas to pamatlīdzekļos 350 tūkst. EUR apmērā.

Kā arī to pieļauj līdzfinansēšanas nosacījumiem – daļa investīciju veiktas jau pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšana