Pašvaldības policijas aktualitātes
Pašvaldības policija

Lai kontrolētu zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, Pašvaldības policijas darbinieki turpina aktīvu pilsētas ūdenstilpju apsekošanu un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli. Atgādinām, ka par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas un par zveju aizliegtā vietā vai laikā, kā arī par zveju ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz 700 EUR, bet juridiskajai personai līdz 4300 EUR, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 350 EUR, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

Pašvaldības policija atgādina – ar nelicenzētiem zvejas rīkiem aizliegts atrasties tiešā ūdenstilpes tuvumā, to paredz Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.

Makšķerējot vai atpūšoties svarīgi ir saudzēt arī dabu un vidi – savākt aiz sevis radušos atkritumus un neatstāt tos pie ūdenstilpes!

Policija aicina iedzīvotājus - par pamanītiem iespējamiem zvejniecības vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem nekavējoties ziņojiet Valsts policijai pa tālruni 110 vai Pašvaldības policijai pa m.22017882. Nekādā gadījumā pašiem zvejas rīkus no ūdens ārā neņemt, lai nenonāktu pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

 

Limbažu novada pašvaldības policija