Publiskās apspriešanas Teritorija
teri 1

Limbažu novada dome 24.11.2022. ir pieņēmusi lēmums Nr. 1102. (protokols Nr. 17,4).Par Limbažu novada Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma 6. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Publiskā apspriešanas termiņš no 09.12.2022. līdz 30.12.2022.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties:

  • Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvaldes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 207.kabinetā pie teritorijas plānotājas Gunas Paegles, konsultāciju laikā;
  • Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā Aktualitātes/ Sabiedrības līdzdalība/Publiskās apspriešanas par attīstības jautājumiem;
  • Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23768

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Salacgrīvas novada kultūras centrā Ostas ielā 3, Salacgrīvā 15.12.2022. pulksten 18.00;

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, kā arī elektroniski uz adresi pasts@limbazunovads.lv līdz 30.decembrim.

Jautājumu gadījumā griezties pie Limbažu novada administrācijas NĪTP plānojuma nodaļas vadītājas Līgas Viļčinskas:

liga.vilcinska@limbazunovads.lv, tālr. 29154564, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-18:00 pie Limbažu novada administrācijas NĪTP nodaļas teritorijas plānotājas/vadītājas vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-18:00 pie Limbažu novada administrācijas NĪTP nodaļas teritorijas plānotājas Gunas Paegles: guna.paegle@limbazunovads.lv, tālr. 64024990, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-18:00