Paziņojums Publiskās apspriešanas
plaans publika

BŪVOBJEKTS: Graudu pirmapstrādes komplekss.

ADRESE: "Kamēlijas", Liepupe, Liepupes pagasts, Limbažu novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6660 009 0436

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: KS “VAKS”, reģistrācijas Nr. 44103005731, Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201, Kontaktpersona: Rolands Jansons tālruņa Nr. 26428249, e-pasts: rolands.jansons@vaks.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "Neoprojekts", Reģ. Nr. 43603037640, Peldu iela 7, Jelgava, LV - 3002, J.Ruško t. 29553027, e-pasts: janis.rusko@neoprojekts.lv

BŪVNIECĪBAS IECERES VEIDS: jauna būvniecība

  • Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.05.2024 līdz 19.06.2024.

Iedzīvotāji šajā laikā var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv un Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, “Mežgravas”, Liepupes pagasts, Limbažu novads LV-4023.

Rakstiskas atsauksmes par plānoto būvniecības ieceri var iesniegt Limbažu novada Būvvaldē pa e-pastu: buvvalde@limbazunovads.lv vai nosūtīt pa pastu Būvvaldei, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, no 20.05.2024 līdz 19.06.2024.

  • BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJAS SANĀKSME paredzēta klātienē 04.06.2024.plkst. 16:00 Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, “Mežgravas”, Liepupes pagasts, Limbažu novads LV-4023.